Wakacje od ZUS 2024 – poznaj najważniejsze szczegóły

W 2024 roku przedsiębiorcy w Polsce będą mieli możliwość skorzystania z wakacji od ZUS. Przeczytaj artykuł, aby poznać szczegóły.

Wakacje od ZUS — od kiedy?

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę regulującą wakacje od ZUS, umożliwiając przedsiębiorcom zawieszenie płatności składek ZUS na jeden miesiąc. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.

W komunikacie kancelarii prezydenta można przeczytać: ,,W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzane są zmiany umożliwiające skorzystanie, na wniosek płatnika składek prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, ze zwolnienia z opłacania należnych składek z tego tytułu, na jego własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe”.

Zasady wakacji od ZUS

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza zasady, które pozwalają przedsiębiorcom na zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na jeden wybrany miesiąc.

Aby skorzystać z tej ulgi, przedsiębiorca musi złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc.

Zwolnienie z opłacania składek obejmuje składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, ale składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostaje obowiązkowa. Ponadto nie będą refundowane składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Ulga w opłacie składek wchodzi do pomocy de minimis, co oznacza, że przedsiębiorcy przekraczający ten limit nie będą mogli skorzystać z ulgi.

Kto może skorzystać z wakacji składkowych?

Z wakacji od ZUS będą mogli skorzystać mikroprzedsiębiorcy wpisani do CEIDG, którzy zatrudniają do 9 osób (oprócz siebie) i których roczne przychody nie przekroczyły 2 mln euro w ciągu ostatnich 2 lat.

Zwolnienie z opłacania składek nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność na rzecz swojego byłego pracodawcy, co ma na celu zapobieganie nadużyciom związanym z przechodzeniem pracowników na samozatrudnienie.

Jak złożyć wniosek o wakacje od ZUS?

Wniosek o wakacje od ZUS należy złożyć elektronicznie poprzez platformę PUE ZUS. Przedsiębiorca musi to zrobić w miesiącu poprzedzającym wybrany miesiąc zwolnienia z opłacania składek. Weryfikacja ZUS sprawdzi, czy przedsiębiorca kwalifikuje się do skorzystania z ulgi. Jeśli tak, ZUS przyzna zwolnienie; w przeciwnym razie wyda decyzję negatywną.

Obowiązki przedsiębiorcy w trakcie wakacji składkowych

Przedsiębiorca korzystający z wakacji składkowych ma obowiązek składania deklaracji rozliczeniowej oraz imiennych raportów miesięcznych do ZUS za miesiąc objęty zwolnieniem. Obowiązki przedsiębiorcy obejmują także raportowanie składek finansowanych przez budżet państwa. W czasie wakacji składkowych przedsiębiorca nie musi zawieszać działalności, co oznacza, że nadal może uzyskiwać przychody, wystawiać faktury i prowadzić firmę, pod warunkiem że roczne przychody nie przekroczą 2 mln euro.

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców to ulga, która z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem. Na tym rozwiązaniu sporo zyskają mali przedsiębiorcy, którzy będą mogli raz w roku skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, co pozwoli im na zaoszczędzenie środków i przeznaczenie ich na rozwój działalności.

Szukasz księgowości, masz dodatkowe pytania? Wyślij zapytanie mailowe lub umów rozmowę

Co to jest pełna księgowość?

Przekonaj się, jakie są różnice między uproszczoną a pełną księgowością, z jakimi obowiązkami przedsiębiorcy muszą się mierzyć, jeśli zdecydują się prowadzić w zaawansowany sposób księgi handlowe oraz jakie są zalety i wady tego rodzaju ewidencji finansowej.

Przeczytaj artykuł