Jak uzyskać dotacje na założenie firmy?

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to marzenie wielu osób. Jednakże największą barierą często okazuje się finansowanie początkowych etapów biznesu. W tym kontekście, dofinansowania i dotacje na założenie firmy mogą stanowić kluczowy element wsparcia.

W niniejszym artykule przedstawimy Ci dostępne możliwości uzyskania środków na rozpoczęcie i rozwijanie własnej działalności.

Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na założenie firmy, możesz liczyć na wsparcie naszych specjalistów z Biura Rachunkowego LinkTAX. Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i przedstawi szczegóły.

Spis treści

Czym są dofinansowania na własną działalność?

Dofinansowanie to proces, w którym zewnętrzna instytucja, organizacja lub inny podmiot pokrywa część kosztów związanych z realizacją projektu, działalności operacyjnej lub inwestycji. Osoba lub organizacja korzystająca z tego wsparcia zwykle musi także zainwestować własne środki, a otrzymane dofinansowanie służy jako dodatkowy wkład finansowy. Dofinansowanie może być zarówno zwrotną, jak i bezzwrotną formą dopłaty brakujących środków.

Czym są dotacje na założenie własnej firmy?

Dotacje to rodzaj bezzwrotnego dofinansowania, które można uzyskać na założenie firmy. Są one przyznawane przez różne instytucje, w tym z funduszy europejskich, programów rządowych czy lokalnych inicjatyw. Dotacje na założenie firmy mogą być kierowane do specyficznych branż lub określonych grup społecznych, jak dotacja dla bezrobotnych na działalność gospodarczą.

Chcesz założyć firmę? Specjaliści LinkTAX mogą wesprzeć Cię w tym procesie.

Dostępne opcje wsparcia dla firm

Dotacje z urzędu pracy

Dotacje z urzędu pracy to program dofinansowania na własną działalność przeznaczony dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Co ważne, dotacja na założenie firmy z PUP nie może być wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli uzyskasz wsparcie finansowe na założenie firmy, jesteś zobowiązany do jej prowadzenia przez co najmniej rok. Po upływie tego czasu konieczne jest przedstawienie rozliczenia wykorzystania otrzymanych środków.

Mimo że owo dofinansowanie na rozwój firmy jest bezzwrotne, to musisz mieć zadeklarowane zabezpieczenie finansowe w przypadku gdy naruszysz warunki umowy z urzędem. Jeśli będziesz prowadzić działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy albo naruszysz inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków, będziesz zmuszony otrzymane środki wraz z odsetkami zwrócić w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Otrzymywanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności z urzędu pracy jest możliwe tylko raz. Jeśli w przeszłości uzyskałeś już wsparcie finansowe na ten sam cel, nie kwalifikujesz się do ponownego otrzymania funduszy. Ponadto, jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą przez rok bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku, również nie jesteś uprawniony do uzyskania dofinansowania otwarcia firmy.

Jakie warunki musisz spełnić, aby ubiegać się o dotację z urzędu pracy?

Osoby, które mogą skorzystać z jednorazowego wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej, to te zarejestrowane jako bezrobotne w lokalnym urzędzie pracy. Do tej grupy należą:

  • osoby niezatrudnione,

  • osoby nieprowadzące innej działalności zarobkowej,

  • opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy nigdzie nie pracują i nie poszukują pracy,

  • absolwenci centrów i klubów integracji społecznej.

Aby ubiegać się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, musisz spełnić następujące kryteria:

  • Przez 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie odmówiłeś bez ważnego powodu przyjęcia oferowanej pracy, uczestnictwa w szkoleniach, stażach, pracach społecznych, programach przygotowania zawodowego dorosłych, pracach interwencyjnych, robót publicznych lub w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.

  • Nie przerwałeś z własnej inicjatywy uczestnictwa w szkoleniach, stażach, pracach społecznych, indywidualnych planach działania, programach Aktywizacja i Integracja lub innych formach wsparcia przewidzianych w ustawie.

  • Po otrzymaniu skierowania podjąłeś się szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie.

  • Nie możesz być osobą, która wcześniej otrzymała środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej z Funduszu Pracy, lub innych publicznych źródeł bezzwrotnych.

  • W ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie możesz prowadzić działalności gospodarczej ani mieć wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli miałeś taki wpis, musisz zadeklarować zakończenie działalności przed upływem minimum 12 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku.

  • W ciągu ostatnich 24 miesięcy przed złożeniem wniosku nie możesz być skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, zgodnie z Kodeksem karnym.

  • Nie możesz mieć złożonego wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w innym urzędzie.

Co musi zawierać wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy?

Aby otrzymać dotację, należy złożyć stosowny wniosek, który powinien zawierać:

 • kwotę, o którą się ubiegasz,
 • rodzaj planowanej działalności gospodarczej,
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania,
 • dokładną specyfikację planowanych wydatków,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Zwykle proces uzyskiwania dotacji z urzędu pracy zajmuje około miesiąca, choć zależy to od trybu pracy poszczególnych urzędów. Analizowane są zarówno aspekty formalne i merytoryczne wniosku, jak i kwalifikacje oraz Twoje doświadczenie. Kluczowe dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie na otwarcie firmy jest spełnienie wymagań określonych przez dany urząd pracy.

Gdy wniosek o bezzwrotną dotację zostanie zaakceptowany, konieczne jest zawarcie umowy z urzędem pracy oraz poręczycielami, którzy stanowią zabezpieczenie na wypadek, gdybyś nie spełnił warunków umowy i musiał zwrócić otrzymaną dotację. Po podpisaniu umowy, środki finansowe są przekazywane na Twoje konto w ciągu kilku dni. Następnie, w określonym w umowie terminie, musisz zarejestrować swoją działalność gospodarczą. O tym, jak tego dokonać, przeczytasz w naszym artykule na temat tego, jak założyć firmę.

Czy potrzebny jest wkład własny?

W większości przypadków urzędy pracy nie wymagają wkładu własnego przy ubieganiu się o dotację na otwarcie firmy, jednakże przy ocenie wniosku brany jest on pod uwagę. Jeśli posiadasz minimalną sumę, może to wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Pamiętaj, że otrzymane środki z dotacji powinny zostać wykorzystane w ciągu 30 dni od ich otrzymania, dlatego warto mieć zabezpieczenie w postaci dodatkowych środków finansowych na nieprzewidziane wydatki, związane z kosztami prowadzenia działalności.

Biznesplan — czy jest konieczny?

Wiele urzędów pracy nie wymaga dołączenia biznesplanu, jednak może on pozytywnie wpłynąć na rozpatrzenie wniosku o bezzwrotną dotację.

Posiadanie dobrze opracowanego planu biznesowego jest szczególnie pomocne, jeśli nie dysponujesz wkładem własnym lub nie masz wykształcenia specjalistycznego związanego z rodzajem planowanej działalności. Nie tylko pomożesz urzędnikom lepiej zrozumieć Twoją koncepcję na własny biznes, ale również uporządkujesz swoje działania i lepiej przygotujesz się do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Tego, jak napisać dobry biznesplan, dowiesz się z naszego artykułu — Jak stworzyć skuteczny biznesplan?

Pożyczki na start w biznesie

Dla wielu osób marzących o własnym przedsiębiorstwie główną barierą jest często brak kapitału początkowego. Tu z pomocą przychodzi Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z programem „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, który oferuje pożyczki na start w bardzo atrakcyjnych warunkach.

W ramach programu BGK oferuje pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, które nie przekraczają kwoty odpowiadającej 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Co sprawia, że oferta ta jest bardzo korzystna dla przyszłych przedsiębiorców?

 • Niskie oprocentowanie (1,45 proc. lub 0,58 proc. w skali roku).
 • Brak prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki.
 • Możliwość spłaty rozłożonej na 7 lat.
 • Karencja w spłacie do 1 roku.

Aby ubiegać się o pożyczkę, musisz być:

 • studentem ostatniego roku studiów,
 • absolwentem szkoły wyższej do 4 lat po ukończeniu studiów,
 • bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy,
 • opiekunem osoby niepełnosprawnej.

Program ten otwiera drzwi dla wielu młodych i ambitnych osób, które dotąd mogły uważać założenie własnej firmy za niemożliwe.

Jeśli chcesz wyliczyć przybliżone kwoty rat, wejdź na stronę z kalkulatorem.

Jak uzyskać pożyczkę na start?

Proces ubiegania się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej obejmuje kilka etapów.

Początkowo, powinieneś skontaktować się z instytucją finansową, która oferuje tego typu wsparcie w regionie, w którym planujesz działalność. Następnym krokiem jest złożenie wniosku o pożyczkę. Można to zrobić osobiście w placówce pośrednika finansowego lub wykorzystując dostępne online narzędzia, takie jak generator wniosków na stronie internetowej pośrednika.

W przypadku wystąpienia trudności lub pytań dotyczących procesu aplikacji możesz umówić się na konsultację z doradcą, który udzieli Ci wsparcia w prawidłowym wypełnieniu wniosku i wyjaśni wszelkie wątpliwości.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku możesz przystąpić do założenia działalności gospodarczej i podpisania umowy pożyczkowej z instytucją finansującą. Umowa ta określa warunki i sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Po finalizacji tych formalności środki finansowe zostaną Ci wypłacone, umożliwiając rozpoczęcie lub rozwijanie działalności gospodarczej. Ubiegając się o pożyczkę, masz również dostęp do dodatkowych usług, takich jak bezpłatne doradztwo i szkolenia, które wesprą rozwój Twojej firmy.

Potrzebujesz wsparcia przy założeniu firmy? Biuro Rachunkowe LinkTAX przeprowadzi Cię krok po kroku przez ten proces. 

Dotacje unijne

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej to doskonała forma wsparcia kierowana do osób, które napotykają trudności na rynku pracy lub są narażone na ryzyko wykluczenia społecznego.

Szczegółowe warunki oferty mogą się różnić w zależności od Twojego wieku (poniżej lub powyżej 30 lat) oraz od organizacji odpowiedzialnej za realizację danego projektu. W obrębie poszczególnych województw może być prowadzonych wiele inicjatyw, skierowanych do różnorodnych grup docelowych. Aby dowiedzieć się, jakie projekty są obecnie realizowane w danym województwie, sprawdź Wyszukiwarkę Dotacji.

Korzyści korzystania z dotacji unijnych na założenie firmy

 • Otrzymujesz indywidualny plan działania.
 • Masz zapewnione doradztwo zawodowe.
 • Masz dostęp do wysokiej jakości szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, stażów i praktyk zawodowych.
 • Masz szansę uzyskać dotacje unijne na otwarcie działalności gospodarczej.

Jak zgłosić się do projektu?

Jeśli w Twojej okolicy trwa nabór do projektu, który Cię interesuje, skontaktuj się z jego organizatorem. Możesz to zrobić telefonicznie, mailowo lub odwiedzając siedzibę projektodawcy, aby sprawdzić możliwość dołączenia do projektu.

Możesz też, jeśli jesteś zarejestrowany jako bezrobotny, skontaktować się ze swoim powiatowym urzędem, odwiedzić stronę internetową wojewódzkiego urzędu pracy lub skontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Następnie trzeba złożyć odpowiednio przygotowany wniosek o fundusze europejskie na założenie firmy, którego formularz można znaleźć na stronie internetowej wybranego programu. Należy przygotować wniosek zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, dołączając do niego harmonogram realizacji projektu, biznesplan, analizę finansową oraz studium wykonalności projektu. Wnioski są następnie oceniane pod kątem formalnym i merytorycznym, a proces oceny może trwać do trzech miesięcy.

Jeśli Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, należy podpisać umowę z instytucją przekazującą dotacje, która określa obowiązki i uprawnienia stron, plan realizacji projektu, jego budżet oraz szczegółowe zasady rozliczenia. Dotacja jest wypłacana w formie refundacji i aby ją otrzymać, musisz złożyć wniosek o wypłatę wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty. Pamiętaj, że należy spełnić wszystkie obowiązki określone w umowie, aby zapewnić przyznanie środków.

Dofinansowanie dla rolników

Jeśli jesteś zarejestrowany w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i jesteś rolnikiem, mającym w planach rozpoczęcie własnej działalności, możesz ubiegać się o wsparcie finansowe (nawet 100 tysięcy złotych). Proces aplikacji o takie dofinansowanie odbywa się poprzez złożenie wniosku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Jeśli natomiast mieszkasz na terenach wiejskich, ale nie jesteś bezpośrednio zaangażowany w działalność rolniczą, również masz szansę uzyskać wsparcie finansowe. Należy zwrócić się do najbliższego urzędu gminy z zapytaniem o Lokalne Grupy Działania (LGD), które oferują pomoc finansową osobom planującym rozpoczęcie działalności na terenach wiejskich. W przypadku zainteresowania tą formą wsparcia aplikuje się bezpośrednio do wybranej Lokalnej Grupy Działania, a potencjalna dotacja również może wynosić do 100 tysięcy złotych.

Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju jest zespołem instytucji finansowych i doradczych służących wsparciem dla przedsiębiorców, władz lokalnych i osób prywatnych. Posiada bogatą ofertę, w której znajduje się doradztwo, wsparcie w wejściu na rynki zagraniczne oraz pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych.

Aby sprawdzić programy i znaleźć ten, który najbardziej Ci odpowiada, wejdź na stronę PFR.

Planujesz założyć firmę i szukasz rzetelnej księgowości, która zadba o terminowe rozliczenia?

Finansowanie startupów

Startupy, będące synonimem innowacji i przedsiębiorczości, często stają przed wyzwaniem zdobycia kapitału niezbędnego do rozwoju i skalowania działalności. Obecnie istnieje wiele ścieżek finansowania, które mogą wesprzeć młode firmy w ich wzroście.

Bootstrapping

Bootstrapping to finansowanie startupu bez zewnętrznych inwestorów. Ta metoda polega na wykorzystaniu własnych zasobów, oszczędności, a nawet przychodów z działalności. Jest to podejście, które promuje samodzielność i minimalizuje długi, ale wymaga solidnego zarządzania finansami i może ograniczać tempo rozwoju.

Dotacje i programy wsparcia

Różne instytucje rządowe i prywatne fundacje oferują dotacje dla startupów. Te środki są często przeznaczone na konkretne cele, takie jak badania i rozwój, i mogą być świetnym sposobem na finansowanie innowacji bez oddawania udziałów w firmie.

Możesz skorzystać z powyżej opisanego programu „Pierwszy biznes — Wsparcie w starcie” lub sprawdź wyszukiwarkę dotacji.

Anioły biznesu i Venture Capital

Aniołowie biznesu to osoby prywatne, które oferują kapitał w zamian za udziały w firmie lub udział w zyskach. Zwykle aniołowie biznesu chcą pozostać anonimowi, dlatego często zrzeszają się w tzw. sieć aniołów biznesu, np. Lewiatan Business Angels, PoIBAN Business Angels Group oraz Sieć Aniołów Biznesu Amber.

Jeśli rozważasz współpracę z aniołami biznesu, upewnij się, że masz solidny plan biznesowy, klarowną wizję oraz gruntowne zrozumienie swojego rynku. Opracuj przekonującą prezentację, która w zwięzły sposób przedstawi twoją firmę, produkt, usługę oraz ich potencjał rynkowy. Nie każdy anioł biznesu będzie pasował do Twojego projektu, dlatego znajdź inwestora, który posiada doświadczenie w Twojej branży lub interesuje się Twoim rynkiem. Możesz ich wyszukać poprzez sieci aniołów biznesu, uczestnictwo w eventach branżowych, rekomendacje, czy platformy online dedykowane start-upom i inwestorom. Następnie nawiąż kontakt z potencjalnym inwestorem i zorganizuj spotkanie, podczas którego przedstawisz swój pomysł. Jeśli rozmowa przebiegnie pomyślnie, możecie wspólnie przejść do wszelkich formalności, takich jak podpisanie umowy inwestycyjnej.

Z kolei fundusze Venture Capital (VC) to instytucje specjalizujące się w inwestowaniu w obiecujące startupy na wczesnym etapie rozwoju, oferując nie tylko finansowanie, ale i wsparcie merytoryczne oraz dostęp do sieci kontaktów. Pamiętaj jednak, że uzyskanie funduszy VC wiąże się z pewną utratą kontroli nad własnym projektem, ponieważ inwestor ma prawo do decydowania o kierunku rozwoju spółki oraz posiada udział w przyszłych zyskach. Najpopularniejszymi funduszami inwestycyjnymi w Polsce są Experior Venture Fund, Black Pearls Advisory S.A. oraz SpeedUp Venture Capital Group.

Crowdfunding

Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, to metoda pozyskiwania kapitału poprzez prezentowanie projektu szerszej publiczności i zbieranie funduszy od wielu osób. Istnieją różne platformy, które pozwalają przedsiębiorcom na prezentację swoich pomysłów i pozyskanie funduszy od zainteresowanych osób, np. PolakPotrafi.pl, Wspieram.to, Beesfund S.A..

Dofinansowania PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest państwową agencją, której głównym celem jest wsparcie rozwoju gospodarczego kraju poprzez pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP). PARP realizuje różnorodne programy, od wsparcia lokalnego biznesu po promowanie eksportu, z finansowaniem pochodzącym zarówno z funduszy unijnych, jak i krajowych. Programy dostosowane są do potrzeb zarówno nowych, jak i już działających na rynku firm, zapewniając im profesjonalną obsługę i wsparcie na każdym etapie.

Pożyczki i kredyty

Wiele instytucji finansowych proponuje początkującym firmom wsparcie finansowe w postaci pożyczek na rozpoczęcie działalności. Jednak sporo nowych przedsiębiorstw napotyka na trudności w uzyskaniu takiego wsparcia ze względu na wymagane warunki ekonomiczne. Dodatkowo pożyczkodawcy często oczekują przedstawienia planu biznesowego (który pozwala ocenić potencjał przedsiębiorstwa) oraz potwierdzenia braku zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Niezbędne jest również dostarczenie informacji o firmie, takich jak numer identyfikacji podatkowej i numer w rejestrze gospodarczym.

Finansowanie faktoringowe

Rozważając opcje finansowania, startupy, które myślą o bankowych pożyczkach, mogą także zastanowić się nad faktoringiem. Proces uzyskania finansowania faktoringowego jest zazwyczaj mniej rygorystyczny niż w przypadku kredytów – nie wymaga się długiego okresu prowadzenia działalności, a wystarczającym warunkiem może być wystawienie choćby jednej faktury z odroczonym terminem płatności. Faktoring stanowi alternatywną formę finansowania, którą warto rozważyć, zwłaszcza gdy startup doświadcza opóźnień w otrzymywaniu płatności od kontrahentów lub gdy inne metody finansowania nie są adekwatne do jego potrzeb.

Założenie i rozwijanie własnej działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z szeregiem możliwości finansowych, począwszy od dotacji i dofinansowań z urzędów pracy, pożyczek na start, wsparcia z funduszy unijnych, aż po innowacyjne rozwiązania takie jak crowdfunding czy współpraca z Aniołami Biznesu i funduszami Venture Capital. Kluczowe jest jednak zrozumienie specyfik każdej opcji finansowania oraz dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb i możliwości Twojego biznesu.

Pamiętaj, że każda forma wsparcia wymaga starannej analizy i przygotowania, zwłaszcza w kontekście wymaganych dokumentów, planu biznesowego, a także zrozumienia warunków umowy. Skorzystanie z dostępnych środków finansowych może być katalizatorem rozwoju Twojego przedsiębiorstwa, jednak odpowiedzialne zarządzanie tymi zasobami jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu.

Warto również zauważyć, że obok wsparcia finansowego, wiele z wymienionych programów oferuje dodatkowe usługi, takie jak szkolenia, doradztwo biznesowe czy pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych, co może być równie cenne w procesie budowania własnej firmy.

Bez względu na wybraną ścieżkę, pamiętaj o konieczności ciągłego rozwijania swoich kompetencji biznesowych, śledzenia trendów rynkowych i dostosowywania strategii działania do zmieniających się warunków.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w założeniu firmy, Biuro Rachunkowe LinkTAX jest do Twojej dyspozycji. Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy, a nasz doradca przedstawi Ci szczegóły.

Szukasz księgowości, masz dodatkowe pytania? Wyślij zapytanie mailowe lub umów rozmowę

Co to jest pełna księgowość?

Przekonaj się, jakie są różnice między uproszczoną a pełną księgowością, z jakimi obowiązkami przedsiębiorcy muszą się mierzyć, jeśli zdecydują się prowadzić w zaawansowany sposób księgi handlowe oraz jakie są zalety i wady tego rodzaju ewidencji finansowej.

Przeczytaj artykuł