Jak założyć firmę w 2024 roku?

Założenie działalności gospodarczej jest marzeniem wielu osób. Jednak przed podjęciem jakichkolwiek kroków, warto poznać konieczne etapy i wymogi formalne. Mimo że z początku prowadzenie działalności gospodarczej może wydawać się skomplikowane, to w praktyce jest to prosty proces. W tym artykule wyjaśnimy Ci wszystko krok po kroku.

Jeśli jednak nie chcesz martwić się o formalności związane z założeniem firmy i chcesz, aby wszystko było przeprowadzone sprawnie i prawidłowo, to postaw na Biuro Rachunkowe LinkTAXPrzeprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces zakładania firmy.

Spis treści

Wybór formy prawnej

Kiedy masz już pomysł na swój biznes, musisz wybrać formę organizacyjną i prawną prowadzenia działalności. Wyróżniamy:


Najczęściej przedsiębiorcy decydują się na 
założenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej ze względu na proste formalności i niewielkie koszty. Jednak czym różnią się formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej? Wyjaśniamy poniżej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostszą formą prowadzenia własnego biznesu, stworzoną z myślą o osobach fizycznych. To najczęstszy wybór osób, które dopiero zaczynają przygodę jako przedsiębiorca i pragną stworzyć małą firmę z niewielką ilością pracowników lub chcą przejść na samozatrudnienie i pracować na postawie umowy B2B. Dowiedz się z naszego artykułu, co opłaca się bardziej — etat czy własna działalność

Na tę opcję prowadzenia działalności gospodarczej decydują się również freelancerzy, którzy chcą mieć swobodę w wyborze klientów i projektów, a także osoby, które pracują na etacie, ale chcą zyskać dodatkowe źródło dochodu. 

Przedsiębiorca, który zdecydował się na jednoosobową działalność gospodarczą, ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania firmy, korzystając ze swojego osobistego majątku. Jednakże, w porównaniu do innych form prawnych, nie ma konieczności wpłacania żadnego początkowego kapitału zakładowego. 

Ponadto możliwe jest prowadzenie uproszczonej księgowości, która jest znacznie tańsza od pełnej księgowości. Dużym plusem jednoosobowej firmy jest dostępność wszystkich form opodatkowania oraz szybki proces zarówno założenia, jak i likwidacji firmy.

Spółka cywilna

Spółka cywilna jest pewnym rodzajem spółki osobowej, która powstaje na podstawie umowy zawartej między co najmniej dwoma osobami fizycznymi lub prawnymi. W przeciwieństwie do spółki kapitałowej, w spółce cywilnej nie ma podziału na udziały kapitałowe. 

W przypadku takiej spółki partnerzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki w sposób solidarny, co oznacza, że odpowiadają za nie całym swoim majątkiem.

Spółka cywilna jest stosunkowo łatwa do założenia i prowadzenia. Nie wymaga ona żadnego kapitału początkowego ani skomplikowanych formalności. Wspólnicy mogą swobodnie regulować zasady działania spółki w umowie spółki, co daje im elastyczność w kształtowaniu struktury i funkcjonowania biznesu. 

Ponadto wspólnicy spółki cywilnej mają możliwość podziału dochodów, dostosowując go do wkładu i zaangażowania poszczególnych wspólników.

Na założenie spółki cywilnej najczęściej decydują się osoby, które planują działalność gospodarczą z inną osobą i zależy im na łatwym założeniu oraz możliwości szybkiego rozwiązania.

Potrzebujesz pomocy w założeniu firmy? Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i pomoże Ci krok po kroku.

Spółka osobowa

Spółka osobowa jest specyficznym rodzajem spółki handlowej, gdzie jej istota opiera się na wzajemnym zaufaniu oraz współpracy między wspólnikami. Skład osobowy spółki jest zazwyczaj ustalony i ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod wspólną nazwą.

Spółka osobowa ma również zdolność do nabywania praw w swoim własnym imieniu, takich jak nabywanie nieruchomości i innych praw majątkowych. Może także zaciągać zobowiązania, prowadzić postępowania sądowe jako powód oraz być pozwana.

Spółki osobowe są korzystne dla przedsiębiorców, którzy planują prowadzenie działalności gospodarczej z co najmniej jednym wspólnikiem i chcą, aby firma była jednym prawnym podmiotem. Ponadto spółka osobowa zapewnia większą wiarygodność na rynku niż spółka cywilna.

Taka forma działalności nie niesie ze sobą znaczącego ryzyka finansowego i jest również odpowiednia dla przedsiębiorców, którzy wykonują jeden z wolnych zawodów, np. prawnik, lekarz, czy architekt.

Spółka kapitałowa

Pojęcie spółki kapitałowej odnosi się do spółek prawa handlowego, gdzie kluczowym elementem jest kapitał zakładowy. To właśnie ten czynnik wyróżnia je spośród spółek osobowych, gdzie działalność oparta jest na wspólnikach. 

W przypadku spółki kapitałowej skład osobowy może ulegać zmianom, a zarządzaniem oraz reprezentacją spółki zajmują się wyznaczone w tym celu osoby, a nie sami wspólnicy. Istotną cechą spółki kapitałowej jest również jej osobowość prawna oraz odrębność majątkowa. Oznacza to, że spółka posiada oddzielną tożsamość prawną, niezależną od swoich wspólników, oraz posiada własny majątek, niezależny od majątku wspólników.

Spółka kapitałowa jest dobrym rozwiązaniem w przypadku przedsięwzięć biznesowych, które niosą ze sobą spore ryzyko. Ten rodzaj spółki wzbudza większą wiarygodność i ma łatwiejszy dostęp do pozyskania dofinansowania, co jest szczególnie przydatne dla przedsiębiorców, którzy planują znaczny rozwój firmy.

Ponadto ta forma działalności gospodarczej posiada elastyczną strukturę zarządzania. Właściciele mogą delegować zarządzanie spółką na podstawie umów i statutu. Daje to możliwość skoncentrowania się na różnych aspektach biznesu i umożliwia zatrudnianie profesjonalnego zarządu. Spółki kapitałowe mają również zdolność kontynuacji działalności nawet w przypadku zmiany właścicieli lub śmierci akcjonariuszy. Dowiedz się jak założyć spółkę z o.o.

Jak zarejestrować firmę? Formularz CEIDG-1

Jeśli już zdecydowałeś się, jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej wybrać, czas przejść do formalności. Jeśli wybrałeś jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, pierwszym krokiem jest złożenie formularzu CEIDG-1. Jest to wniosek o zapisanie się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Potwierdzeniem wpisu do CEIDG-1 jest wydruk wniosku, a numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy jest numer NIP. Pamiętaj, że jeśli zdecydowałeś się na założenie spółki cywilnej, każdy ze wspólników powinien indywidualnie złożyć formularz CEIDG-1.

Poprawne wypełnienie formularza wymaga podania takich informacji jak:

  • nazwa firmy,
  • klasyfikacja PKD, czyli określenie przedmiotu działalności
  • siedziba firmy, miejsce prowadzenia działalności, główny adres oddziału i inne adresy (jeśli dotyczy),
  • data rozpoczęcia działalności oraz ewentualne wskazanie pełnomocnika.


Złożenie wniosku CEIDG-1 oznacza nadanie numeru REGON, zgłoszenie jako płatnika składek ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne osoby prowadzącej działalność gospodarczą do Urzędu Skarbowego.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych zawartych we wpisie konieczne jest dokonanie ich aktualizacji poprzez formularz zgłoszeniowy w ciągu 7 dni od momentu, w którym zmiana ta nastąpiła. 

Jeżeli nie posiadasz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) w chwili składania wniosku rejestracyjnego, po otrzymaniu tego numeru nie jest konieczne aktualizowanie informacji, ponieważ przyznany numer NIP automatycznie pojawia się w rejestrze CEIDG.

Co ważne, możesz rozpocząć działalność od dnia złożenia wniosku.

Jak złożyć formularz CEIDG-1?

Są różne metody składania formularzy CEIDG-1:

  • elektronicznie — przez stronę główną Biznes.gov.pl bądź poprzez bankowość internetową.
  • z pomocą biura rachunkowego — specjaliści LinkTAX pomogą Ci ze wszystkimi formalnościami. 
  • osobiście w dowolnym urzędzie — urzędnik wprowadzi dane do systemu CEIDG, a ty musisz potwierdzić tożsamość. Masz trzy sposoby przygotowania wniosku: użyj kreatora, wypełnij formularz w urzędzie lub pobierz wniosek ze strony Biznes.gov.pl. Jeśli chcesz złożyć zgłoszenie do ZUS lub VAT-R, zaznacz odpowiednie pozycje w kreatorze.
  • za pośrednictwem poczty — decydując się na wysłanie wypełnionego wniosku listem poleconym, musisz pamiętać o opatrzeniu go własnym podpisem, który powinien być poświadczony przez notariusza.

Jak zarejestrować spółkę?

Rejestracja spółek handlowych (osobowych lub kapitałowych) jest bardziej skomplikowanym procesem niż w przypadku innych form działalności gospodarczych. 

Pierwszym istotnym krokiem jest sporządzenie umowy lub statutu spółki, w zależności od wybranej formy prawnej. Jeśli jest taka konieczność, dokonuje się również wyboru organów spółki, takich jak zarząd, rada nadzorcza lub zgromadzenie wspólników, w zależności od rodzaju spółki. 

Kolejnymi etapami procedury rejestracyjnej są złożenie wniosku o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), uzyskanie wpisu do rejestru REGON oraz złożenie wniosku o rejestrację spółki jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT).

Sposoby złożenia wniosku o rejestrację spółki w KRS

  • przez Portal Rejestrów Sądowych przeznaczony dla spółek, w których umowa została zawarta w tradycyjnej formie
  • przez system S24 dedykowany dla spółek, które zawarły umowę w tym systemie

Potrzebujesz pomocy w założeniu firmy? Skontaktuj się z nami, a przeprowadzimy Cię przez ten proces.

Numer REGON — czym jest i w jaki sposób go uzyskać?

Rejestr REGON, znany również jako Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej, jest centralną bazą danych firm prowadzoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nadrzędnym celem tego rejestru jest gromadzenie i udostępnianie informacji o zarejestrowanych podmiotach gospodarczych w Polsce

Dzięki temu rejestrowi można uzyskać podstawowe informacje o firmach w kraju. Warto zauważyć, że rejestr jest regularnie aktualizowany, co oznacza, że zawiera tylko najnowsze informacje.

Numer REGON wydaje Główny Urząd Statystyczny na podstawie złożonego formularza CEIDG-1 przez przedsiębiorcę. Procedura wnioskowania o numer REGON jest inna dla działalności prowadzonych w pozostałych formach prawnych. 

W takich przypadkach konieczne jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Oznacza to, że przedsiębiorca nie rejestruje się w CEIDG i musi złożyć oddzielny wniosek do GUS na formularzu RG-1 w celu uzyskania wpisu do rejestru REGON.

Prowadzenie działalności a Urząd Skarbowy

Rozpoczynając działalność gospodarczą, masz obowiązek zawiadomić o tym odpowiedni Urząd Skarbowy, czyli zarejestrować firmę dla celów podatku od towarów i usług. Aby to zrobić, musisz posiadać numer NIP, który jest identyfikatorem podatkowym dla przedsiębiorcy.

Takie zgłoszenie z wyborem formy opodatkowania dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1 (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej) bądź formularzu NIP-8 (w przypadku spółki osobowej lub kapitałowej). 

Jeśli chcesz być płatnikiem podatku VAT, konieczne jest złożenie formularzu VAT-R do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności — jeśli zdecydowałeś się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. 

Spółki osobowe lub kapitałowe muszą złożyć formularz VAT-R na co najmniej 7 dni przed pierwszą transakcją. Ponadto muszą pamiętać, aby złożyć deklarację PCC-3 podpisaną przez zarząd w terminie 14 dni od założenia spółki

Pamiętaj jednak, że jako osoba, która dopiero zaczyna prowadzić działalność gospodarczą w ciągu roku, nie musisz rejestrować się jako płatnik VAT, o ile przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy limitu 200 000 złotych rocznie.

Przykład, jak obliczyć proporcje zwolnienia z VAT.

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Jeśli zdecydujesz się na założenie firmy jako osoba fizyczna, możesz dokonać wyboru formy opodatkowania. W przypadku, gdy nie zadeklarujesz żadnego konkretnego sposobu opodatkowania, zostaniesz automatycznie objęty ogólnymi zasadami opodatkowania. Pamiętaj, że formę opodatkowania można zmienić (więcej szczegółów znajdziesz tutaj).

Więcej o wyborze najkorzystniejszej dla Ciebie formy opodatkowania przeczytasz w naszym artykule, jakie są formy opodatkowania.

Zarejestrowanie firmy w ZUS-ie

Mimo że w momencie składania wniosku CEIDG-1 lub wniosku o rejestrację spółki w KRS automatycznie rejestrujesz firmę do ZUS-u, to masz obowiązek osobiście dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia ewentualnych pracowników i współpracowników w ciągu tygodnia od przyjęcia ich do pracy.

Możesz osobiście złożyć wniosek w urzędzie, wysłać go listem poleconym, a także dokonać tego przez internet na stronie www.ceidg.gov.pl (w tym celu skorzystaj z certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP).

Zgłoszenie firmy do Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy

Jeśli Twoja działalność gospodarcza będzie związana z usługami gastronomicznymi, hotelarskimi, fryzjerskimi, kosmetycznymi lub medycznymi, to masz obowiązek zgłosić się po opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Ponadto, jeśli planujesz zatrudniać pracowników, należy to zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Aby otrzymać taką opinię, wystarczy, że złożysz wniosek do wyżej wymienionych instytucji.

Potrzebujesz pomocy w założeniu firmy? Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i pomoże Ci krok po kroku.

Prowadzenie rozliczeń w przypadku działalności gospodarczej

Jako przedsiębiorca od samego początku musisz zadbać o prawidłową księgowość firmy, która będzie spełniać obowiązki ustawowe. Zaniedbanie tego aspektu wiąże się z kontrolą Urzędu Skarbowego i ewentualnym mandatem, a to może grozić stratami finansowymi.

Możesz zadbać o rozliczenia we własnym zakresie, jednak warto zdecydować się na biuro rachunkowe LinkTAX, które zadba o rzetelne i terminowe rozliczenia, zaprojektuje najlepsze rozwiązania księgowe dla Twojego biznesu i przygotuje Twoją firmę na wszystkie zmiany w prawie.

Konto firmowe — czy jest obowiązkowe?

W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie istnieje przepis, który nakładałby obowiązek posiadania firmowego konta bankowego. Jednak warto je mieć, ponieważ w razie transakcji przekraczających równowartość 15 000 zł jest wymóg dokonywania takiej płatności przelewem.

Wszystkie inne formy działalności gospodarczych muszą posiadać firmowe konto bankowe.

Z tego względu warto je założyć bez względu na to, czy planujesz prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółkę. Takie konto przyda się zarówno w rozliczaniu się z klientami jak i kontrahentami, ale także w dokonywaniu przelewów do Urzędu Skarbowego lub ZUS-u.

Założenie własnej firmy nie jest trudnym procesem. Wystarczy kilka kroków do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeśli jednak potrzebujesz wsparcia z otwarciem własnej działalności, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści przeprowadzą Cię przez cały proces. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Szukasz księgowości, masz dodatkowe pytania? Wyślij zapytanie mailowe lub umów rozmowę

Co to jest pełna księgowość?

Przekonaj się, jakie są różnice między uproszczoną a pełną księgowością, z jakimi obowiązkami przedsiębiorcy muszą się mierzyć, jeśli zdecydują się prowadzić w zaawansowany sposób księgi handlowe oraz jakie są zalety i wady tego rodzaju ewidencji finansowej.

Przeczytaj artykuł