Jak zmienić formę opodatkowania w 2024 roku?

Każdy przedsiębiorca stoi przed wyzwaniem dostosowania formy opodatkowania do swoich potrzeb, którą w razie konieczności można zmienić w określonym terminie. W niniejszym artykule poznasz dostępne opcje oraz proces zmiany formy opodatkowania.

Spis treści

Jakie są formy opodatkowania?

Istnieje kilka podstawowych form opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Są to:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa),

  • podatek liniowy,

  • ryczałt ewidencjonowany,

  • opodatkowanie na zasadach karty podatkowej (tę formę opodatkowania mogą kontynuować wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy zaczęli korzystać z niej przed 31 grudnia 2021 roku).

Skala podatkowa (opodatkowanie na zasadach ogólnych)

Skala podatkowa jest najbardziej powszechną formą opodatkowania w Polsce, która odbywa się według skali:

  • Dochody do 120 000 zł, opodatkowane stawką 12%, uwzględniającej ulgi i odliczenia podatkowe.

  • Dochody powyżej 120 000 zł są opodatkowane 32%, gdzie wyższa stawka dotyczy jedynie różnicy przekraczającej ten próg.

W przypadku tej formy konieczne jest prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, co pozwala na dokładne dokumentowanie przychodów i wydatków.

Skala podatkowa oferuje szereg ulg niedostępnych w przypadku innych form opodatkowania, jak możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy ulgi dla osób samotnie wychowujących dziecko. Jednak ma swoje wady w postaci wyższej stawki podatkowej po przekroczeniu pierwszego progu i konieczności prowadzenia księgowości.

Podatek liniowy

Podatek liniowy to forma opodatkowania z jednolitą stawką 19%, która nie zmienia się w zależności od wysokości dochodów.

Podobnie jak w skali podatkowej, wymagane jest prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów.

Zaletą tej opcji jest to, że możesz uwzględnić wydatki związane z prowadzeniem działalności, zmniejszając w ten sposób podstawę opodatkowania. Jednak nie ma możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych, kredytu podatkowego, czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ta forma opodatkowania jest przeznaczona dla przedsiębiorców o przychodach nieprzekraczających 2 000 000 euro rocznie. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych charakteryzuje się stosunkowo niskimi stawkami podatkowymi, w zależności od rodzaju działalności – od 2% do 17%.

Zaletą tej formy jest uproszczona księgowość i łatwe ustalanie podstawy opodatkowania. Wady to wykluczenie niektórych rodzajów działalności oraz brak możliwości korzystania z niektórych ulg podatkowych i obniżenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodu.

Więcej szczegółów na temat dostępnych form opodatkowania przeczytasz w artykule — Jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej?

Jak zmienić formę opodatkowania w 2024 roku?

Proces zmiany formy opodatkowania wymaga aktualizacji wniosku CEIDG-1 w określonym terminie. Czyli obecni przedsiębiorcy osiągający regularne przychody z tytułu prowadzonej aktywności gospodarczej, będą mogli zmienić sposób opodatkowania na przyszły rok do dnia 20 lutego 2024 roku. 

Podsumowując, jeśli chcesz zmienić sposób, w jaki jesteś opodatkowany w swojej działalności gospodarczej, powinieneś zrobić to do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskałeś pierwszy dochód w bieżącym roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy dochód uzyskasz w grudniuPonadto, w 2024 roku nie ma możliwości wstecznej zmiany formy opodatkowania tak jak dotychczas — w 2023 roku.

Co ważne, jeśli chcesz zrezygnować z karty podatkowej, powinieneś dokonać zmiany do 20 stycznia roku podatkowego.

Aby zmienić sposób opodatkowania, musisz wypełnić formularz CEIDG-1. W pierwszym punkcie wniosku należy wybrać „Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG” i podać datę powstania zmiany. Następnie należy uzupełnić wszystkie obowiązkowe pola przy dokonywaniu aktualizacji wpisu do CEIDG.

Zmianę formy opodatkowania możesz dokonać:

  • online (musisz posiadać profil zaufany lub e-dowód),

  • w lokalnym urzędzie miasta czy gminy, gdzie pracownik urzędu złoży wniosek do CEIDG,

  • za pośrednictwem poczty, przesyłając listem wypełniony wniosek.

Szukasz biura rachunkowego, które zadba o rzetelną księgowość i terminowe rozliczenia?

Zmiana formy opodatkowania – kiedy warto?

Decyzję o zmianie formy opodatkowania warto rozważyć, gdy obecny sposób rozliczeń nie jest już optymalny. Szczególnie ważne są przewidywane wydatki, ponieważ nie wszystkie formy opodatkowania umożliwiają odjęcie kosztów uzyskania przychodów od podstawy do opodatkowania. W przypadku sporych kosztów taka opcja może być niekorzystna. Ponadto zmiana systemu podatkowego może wykluczyć możliwość skorzystania z pewnych ulg. Pamiętaj też o kwestii składki zdrowotnej. W systemie ogólnym i liniowym jest ona obliczana na podstawie dochodu, podczas gdy przy ryczałcie zależy od średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i przychodu firmy.

Skala podatkowa na podatek liniowy

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo osiąga znaczące przychody, podatek liniowy, z jego stałą stawką 19%, może okazać się znacznie korzystniejszy niż 32% opodatkowanie na zasadach ogólnych. Jednak warto zauważyć, że wybór podatku liniowego oznacza rezygnację z niektórych ulg podatkowych. Dlatego, zanim podejmiesz decyzję o zmianie, warto dokładnie przeanalizować, jakie korzyści finansowe może przynieść taka zmiana.

Podatek liniowy na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jeśli nie generujesz znaczących kosztów uzyskania przychodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może być atrakcyjną opcją. Oprócz korzystnych stawek procentowych, jego główną zaletą jest uproszczona księgowość – ta forma nie wymaga prowadzenia pełnej księgi przychodów i rozchodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową

Rozwój firmy może wymusić zmianę formy opodatkowania. Jeśli planujesz rozszerzenie swojej oferty o nowe branże, które nie kwalifikują się do opodatkowania ryczałtem, konieczne jest przejście na inną formę.

Przejście z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na opodatkowanie na zasadach ogólnych może okazać się korzystniejsze finansowo w sytuacji, gdy wydatki związane z prowadzeniem działalności przekraczają generowane przychody. Skala podatkowa oferuje możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodu, co może znacząco obniżyć Twoje zobowiązania podatkowe, szczególnie w kontekście wyższych wydatków operacyjnych.

Aby dowiedzieć się, jak obecnie kształtują się progi podatkowe, przeczytaj nasz artykuł — Kwota wolna od podatku w 2024 roku.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej - tabela

Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych formach opodatkowania, przeczytaj nasz artykuł — Jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej?

Amortyzacja – istotny aspekt przy zmianie formy opodatkowania

Zmieniając formę opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową lub podatek liniowy, musisz zacząć ewidencjonować środki trwałe. Należy wówczas dokonać korekty wartości środków trwałych, odliczając sumę amortyzacji z okresu, kiedy firma była opodatkowana ryczałtem, aby uzyskać ich aktualną wartość, która będzie miała wpływ na koszty firmy.

Pamiętaj, że możesz wybrać metodę amortyzacji przy tej zmianie:

  • Metoda liniowa — najpopularniejsza i najprostsza metoda amortyzacji, która zakłada, że zużycie środka trwałego następuje równomiernie w całym okresie jego użytkowania. Odpisy amortyzacyjne są obliczane zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku do ustawy PIT.

  • Metoda degresywna (malejącego salda) — opiera się na założeniu, że wartość użytkowa aktywów trwałych spada z upływem czasu. W związku z tym, w pierwszych latach posiadania aktywów dokonuje się wyższych odpisów amortyzacyjnych, które stopniowo maleją w dalszym okresie użytkowania.

  • Metoda naturalna — opiera się na założeniu, że stopień zużycia środków trwałych jest bezpośrednio związany z intensywnością ich wykorzystania. W tej metodzie amortyzacja jest obliczana na podstawie faktycznego wykorzystania poszczególnych składników majątku, przy czym każdy miesiąc jest rozpatrywany osobno.

Z kolei, gdy przechodzisz z opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatku liniowego na ryczałt, nie masz obowiązku prowadzenia pełnej ewidencji (musisz jednie rejestrować swoje przychody). W takim przypadku amortyzacja środków trwałych nie jest już uwzględniana w kosztach, gdyż w systemie ryczałtu nie wpływa ona na obciążenie podatkowe firmy.

Szukasz księgowości, która zadba o rozliczenia i wesprze Cię na każdym etapie prowadzenia firmy?

Co, jeśli nie planuję zmieniać formy opodatkowania?

Jeżeli nie planujesz zmian w sposobie opodatkowania w 2024 roku, nie musisz składać dodatkowych dokumentów. W takim przypadku automatycznie będziesz podlegać tym samym regułom, które obowiązywały w roku 2023.

Wyjątek następuje wtedy, gdy straciłeś prawo do korzystania z obecnej formy opodatkowania (np. przekroczyłeś limit przychodów uprawniających do stosowania ryczałtu). Wówczas jesteś zobowiązany do wybrania innej dostępnej formy opodatkowania.

Zmiana formy opodatkowania może mieć znaczący wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Powinieneś dokładnie przeanalizować zarówno krótko-, jak i długoterminowe skutki takiej decyzji, aby zapewnić stabilność finansową swojej działalności.

Jeśli szukasz wsparcia w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, Biuro Rachunkowe LinkTAX jest gotowe pomóc Ci podjąć właściwą decyzję. Wypełnij formularz, a nasz specjalista przedstawi Ci wszystkie szczegóły.

Szukasz księgowości, masz dodatkowe pytania? Wyślij zapytanie mailowe lub umów rozmowę