Preferencyjny ZUS dla nowych firm — co musisz wiedzieć?

Pewne przedsiębiorstwa mają możliwość korzystania z preferencyjnego programu, który pozwala im przez dwa lata płacić niższe składki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Sprawdź, kto może skorzystać z tej możliwości obniżenia składek, jaka jest wysokość tych obniżek i jak długo można z nich korzystać.

Czym są preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjne składki ZUS dla firm stanowią ważny element wsparcia dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą.

Pozwalają one na łagodniejszy start i oswojenie się z wymogami związanymi z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce. Krótko mówiąc, dają Ci czas na zbudowanie stabilnej pozycji na rynku, zdobycie klientów i zwiększenie swoich dochodów, zanim zostaniesz obciążony pełnymi stawkami ZUS.

Składki te obowiązują przez dwa lata od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. W tym czasie możesz korzystać z niższych stawek, co przyczynia się do ograniczenia początkowych kosztów prowadzenia firmy.

Spis treści

Kto może korzystać z preferencyjnych składek na ZUS?

Preferencyjne składki ZUS są dostępne dla przedsiębiorców, którzy spełniają dwie główne zasady:

 • Nie prowadzą obecnie i przez ostatnie 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadzili innej pozarolniczej działalności.
 • W ramach swojej działalności gospodarczej nie świadczyli usług na rzecz byłego pracodawcy, które są identyczne z tymi, które wykonywali na etacie. Chodzi tu o pracodawców, u których zatrudnienie na podstawie umów o pracę miało miejsce w tym samym roku, w którym założono działalność, lub w poprzednim.

Osoby, które spełniają te kryteria, mają możliwość skorzystania z preferencyjnych składek ZUS, co pozwala im na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne przez okres dwóch lat od rozpoczęcia działalności.

Obowiązek opłacania składki zdrowotnej a preferencyjne składki ZUS

Poza tym, że jako przedsiębiorca, masz obowiązek opłacić składki ZUS, musisz także opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokość składki zdrowotnej dla wybranej formy opodatkowania

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i płacisz podatek dochodowy według skali podatkowej, to składka zdrowotna wynosi 9% twojego dochodu z działalności.

Podatek liniowy

Jeśli opodatkowujesz się stałą stawką podatku dochodowego (19%), to składka zdrowotna stanowi 4,9% Twojego dochodu.

Co ważne, w przypadku, gdy Twój dochód w danym miesiącu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, a rozliczasz się według skali podatkowej lub podatku liniowego, to składka zdrowotna wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia w tym miesiącu.

Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku to 4242 zł brutto od stycznia i 4300 zł brutto od lipca. To oznacza, że w 2024 roku minimalna składka zdrowotna wynosi od stycznia 381,78 zł, a od lipca 387 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jeśli płacisz podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składka zdrowotna zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału, które w 2023 roku wyniosło 7767,85 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne na ryczałcie opłacana jest w wysokości 9% wartości podstawy, a jej wysokość zależna jest od rocznych przychodów i opiera się na trzech stawkach:

 • Do 60 tys. zł przychodu: 60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli miesięczna składka zdrowotna w 2024 roku wyniesie 419,46 zł.
 • 60 tys. zł do 300 tys. zł przychodu: 100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli miesięczna składka zdrowotna w 2024 roku wyniesie 699,11 zł. 
 • Powyżej 300 tys. zł przychodu: 180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli miesięczna składka zdrowotna w 2024 roku wyniesie 1258,39 zł. 

Jeśli rozliczasz się według zasad ogólnych lub podatku liniowego i podstawa rocznej składki jest niższa niż wynikająca z pomnożenia liczby miesięcy objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w roku oraz minimalnego wynagrodzenia, to obowiązuje Cię najniższa roczna podstawa obliczeniowa składek.

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem działalności gospodarczej i w związku z tym nie wiesz, jaką formę opodatkowania wybrać, skorzystaj ze wsparcia biura rachunkowego LinkTAX. Nie tylko możemy pomóc Ci w wyborze formy najkorzystniejszej formy opodatkowania, ale również w całej procedurze zakładania firmy.

Jak długo możesz płacić mniejsze składki ZUS?

Masz prawo korzystać z preferencyjnych składek ZUS przez pełne 24 miesiące.  To oznacza, że jeśli otworzysz firmę, na przykład, trzeciego dnia miesiąca, to okres korzystania z tej ulgi zacznie się od następnego pełnego miesiąca. Dlatego w praktyce będziesz mieć 25 miesięcy niższych składek ZUS.

Jeśli zdecydujesz się zawiesić swoją działalność gospodarczą, to okres zawieszenia nie przerywa kontynuacji tych 24 miesięcy. W praktyce oznacza to, że czas, w którym Twoja firma jest zawieszona, jest wliczany do tych 24 miesięcy, w ciągu których możesz płacić obniżone składki.

Po upływie 24 miesięcy musisz już opłacać pełny ZUS, lub — jeśli się kwalifikujesz — Mały ZUS Plus.

Obniżony ZUS — kiedy i jak się zgłosić?

Bezpośrednio po rozpoczęciu działalności masz dwie opcje do wyboru. Możesz skorzystać z tzw. Ulgi na start, albo od razu zdecydować się na preferencyjny ZUS, czyli płacenie mniejszych składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie niższej podstawy wymiaru.

Jeśli wybierasz drugą opcję, czyli preferencyjne składki ZUS, możesz to zrobić podczas rejestracji swojej firmy w CEIDG.

Wystarczy, że w odpowiednim miejscu na formularzu (w punkcie 12.2 „Dołączam zgłoszenia ZUS”) zaznaczysz opcję „ZUA” i wpiszesz odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia, który zaczyna się od cyfr 05 7.

Możesz też podać swoje wybory w zgłoszeniu do ZUS, używając formularza oznaczonego jako ZUS ZUA z odpowiednim kodem ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 7.

W zależności od twojej sytuacji, ostatnie trzy cyfry w kodzie będą różne:

 • 05 70 xx (jeśli nie posiadasz orzeczenia o niepełnosprawności, ostatnie dwie cyfry mogą być 00)
 • 05 72 2x (jeśli masz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, piąta cyfra informuje o przyznanej renty, a szósta o stopniu niezdolności do pracy: 1, 2 lub 3).

Wypełniony formularz możesz dostarczyć na kilka sposobów:

 • Jeśli będziesz rozliczać składki za maksymalnie 5 osób, możesz dostarczyć formularz osobiście do placówki ZUS, przez pełnomocnika lub wysłać go pocztą.
 • Jeśli preferujesz rozliczanie online, w Programie Płatnik możesz wypełnić i podpisać formularz kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • Jeśli masz konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), możesz też skorzystać z aplikacji ePłatnik, podpisując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Od 1 stycznia 2023 roku, aby dokonać takich zgłoszeń, musisz mieć profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS oraz podać do ZUS’u swój adres e-mailowy.

Potrzebujesz pomocy w zgłoszeniu się do obniżonego ZUS? Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i pomoże Ci krok po kroku.

Zwolnienie z ZUS dla nowych firm — czyli jak skorzystać z Ulgi na start?

Zanim zaczniesz płacić obniżone składki przez 24 miesiące, masz możliwość skorzystania z tzw. Ulgi na start.

Dzięki tej uldze będziesz płacił tylko składkę zdrowotną przez pierwsze 6 miesięcy, która jest obliczana na podstawie Twojego sposobu opodatkowania i poziomem osiąganego dochodu.

Jeżeli już minął okres korzystania z Ulgi na start lub zrezygnowałeś z niej wcześniej, możesz przejść na preferencyjne składki ZUS i płacić je przez 24 miesiące. Termin rozpoczęcia płacenia preferencyjnych składek ZUS zależy od dwóch możliwości:

 • Po pierwsze, ustalasz ten czas na podstawie daty, którą wpiszesz we wniosku o objęcie ubezpieczeniem społecznym. Trzeba jednak pamiętać, że ta data nie może być wcześniejsza niż dzień, w którym zgłosisz rezygnację z Ulgi na start przed upływem 6 miesięcy.
 • Po drugie, możesz rozpocząć płacenie preferencyjnych składek od dnia następnego po zakończeniu 6-miesięcznego okresu, w którym korzystałeś z Ulgi na start.

Mały ZUS Plus — na czym polega?

Jeżeli w danym roku podatkowym osiągnąłeś przychód nieprzekraczający 120 000,00 zł przy prowadzeniu działalności przez cały rok, możesz skorzystać z formy wsparcia — Mały ZUS Plus.

Możesz samodzielnie płacić składki od swojego dochodu pod warunkiem, że:

 • W poprzednim roku prowadziłeś działalność gospodarczą przez przynajmniej 60 dni.
 • Nie korzystałeś wcześniej z ulgi na start ani z preferencyjnych składek ZUS.
 • Nie wykonywałeś prac dla swojego poprzedniego pracodawcy w ramach działalności.
 • Nie korzystałeś z opodatkowania w formie karty podatkowej i jednocześnie jesteś zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pamiętaj jednak, że czas na zgłoszenie składek od swojego dochodu upływa końcem stycznia danego roku kalendarzowego, w którym chcesz skorzystać z ulg. Istnieją natomiast wyjątki od tej reguły, jeśli korzystałeś z dwuletniej ulgi dla nowych firm (preferencyjny ZUS) lub wznawiałeś działalność.

W takich sytuacjach możesz zgłosić składki od dochodu bezpośrednio po zakończeniu wymienionych okresów. Zmianę zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od momentu powstania lub zmiany obowiązku ubezpieczeniowego.

Okres korzystania z ulgi Małego ZUS Plus wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Po tym czasie będziesz zobowiązany do opłacania standardowych składek ZUS. Możliwość skorzystania z ulgi ponownie pojawi się po kolejnych 2 latach od zakończenia poprzedniego okresu korzystania z niej.

Ile wynosi wzrost składek ZUS po 24 miesiącach?

Jeśli nie spełniasz kwalifikacji do Małego ZUS Plus, będziesz zobowiązany płacić standardowe stawki składek ZUS po 24 miesiącach, czyli okresu, w którym płaciłeś obniżone stawki ZUS.

W ramach dużego ZUS-u składki są obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, którzy nie spełniają warunków umożliwiających skorzystanie z preferencji opisanych wcześniej, takich jak Mały ZUS dla małych firm, preferencyjny ZUS czy Ulga na start.

Przejście na wyższe składki ZUS oznacza konieczność opłacania składki na Fundusz Pracy. Jednak Ulga na start oraz Mały ZUS zwalniają z tego obowiązku, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku.

Przy preferencyjnym ZUS-ie, podstawa wymiaru składek stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a przy Uldze na start jesteś zwolniony z płacenia składek społecznych.

Aktualna składka ZUS opiera się głównie na dwóch kluczowych wartościach:

 • Średnim wynagrodzeniu za pracę,
 • Minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W przypadku preferencyjnych składek ZUS na ubezpieczenie społeczne podstawa do naliczeń wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Dla roku 2024 podstawa ta wynosi od stycznia 1273 zł (4242 zł x 30%), a od lipca 2024 roku wyniesie 1290 zł (4300 zł x 30%).

Opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy. Składki obejmują ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz wypadkowe, a także ubezpieczenie zdrowotne. Wartości tych składek są określane w zależności od prognozowanego średniego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem 60% tej kwoty.

Podobnie, składka na ubezpieczenie zdrowotne zależy od różnych czynników, takich jak forma opodatkowania i osiągane przychody. Na przykład, jeśli płacisz zaliczki na podatek dochodowy, składka ta będzie obliczana na podstawie wartości dochodu lub kwoty minimalnego wynagrodzenia, w zależności od wybranej formy rozliczeń.

Jeśli chcesz uniknąć stresu związanego z opłacaniem składek ZUS i pragniesz skupić się na rozwoju swojego biznesu, skontaktuj się z nami już teraz. 

Biuro rachunkowe LinkTAX jest gotowe wesprzeć Cię na każdym etapie prowadzenia działalności — od założenia firmy, po zapewnienie rzetelnej księgowości.

Szukasz księgowości, masz dodatkowe pytania? Wyślij zapytanie mailowe lub umów rozmowę