Odwieszenie działalności gospodarczej — jak i kiedy złożyć wniosek?

Jeśli zawieszenie działalności gospodarczej nie zakończy się likwidacją firmy — w końcu przyjdzie moment, aby złożyć odpowiedni wniosek o wznowienie działalności gospodarczej. Dowiedz się, jakie kroki należy podjąć, aby wrócić do prowadzenia firmy. Poznasz różnice w procesie wznowienia dla różnych form działalności oraz przekonasz się, jak zarządzać kwestiami księgowymi i podatkowymi po odwieszeniu działalności.

Spis treści

Co oznacza odwieszenie działalności gospodarczej?

Wznowienie działalności umożliwia ponowne zaangażowanie się w prowadzenie firmy po okresie jej zawieszenia, a co za tym idzie — powrót do pełnienia obowiązków wobec urzędów publicznych (głównie ZUS i urzędu skarbowego).

Kiedy można wznowić działalność gospodarczą?

Wznowienie działalności gospodarczej jest możliwe w dowolnym czasie, ale nie przed upływem 30 dni od momentu jej zawieszenia. Dlatego decydując się na zawieszenie działalności firmy, musisz pamiętać o tym, że przerwa ta będzie trwała co najmniej 30 dni.

Ile kosztuje wznowienie działalności gospodarczej?

Odwieszenie działalności jest całkowicie bezpłatne, o ile nie wykonuje jej za Ciebie pełnomocnik (wtedy możesz ponieść dodatkowe opłaty).

Szukasz biura rachunkowego, które zadba o rzetelną księgowość i terminowe rozliczenia?

Odwieszenie działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG — jak tego dokonać?

Jeśli podczas składania wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej określiłeś datę jej wznowienia — wówczas proces odwieszenia odbędzie się automatycznie. Jednak w sytuacji, gdy zawiesiłeś działalność na okres nieokreślony, czeka Cię kilka kroków, aby powrócić do prowadzenia firmy.

Aby odwiesić działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, musisz złożyć stosowny wniosek o wznowienie (elektronicznie przez internet w serwisie Biznes.gov.pl, przez pełnomocnika, w urzędzie lub listownie). Wniosek powinien zawierać Twoje aktualne dane oraz planowaną datę wznowienia działalności. Twoja działalność jest oficjalnie wznowiona w momencie, gdy informacje o niej pojawiają się w rejestrze CEIDG. Dzieje się to najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po tym, jak urząd otrzyma Twój wniosek.

Wznowienie działalności spółki cywilnej — jakie są różnice?

Aby wznowić działalność spółki cywilnej, najpierw musisz zająć się formalnościami w Głównym Urzędzie Statystycznym i urzędzie skarbowym. Wniosek o wznowienie działalności składasz najpierw w tych instytucjach, a dopiero później w CEIDG. Pamiętaj, że okres zawieszenia działalności, który wspólnicy spółki cywilnej zadeklarowali przy jej zawieszaniu, podlega zmianie. Czyli nawet gdy zawiesiłeś działalność spółki cywilnej na pół roku, możesz wznowić ją w innym terminie. Ponadto wszyscy wspólnicy spółki cywilnej mają obowiązek zgłosić wznowienie działalności.

Jak zgłosić wznowienie działalności spółki cywilnej?

 • W GUS — zgłoś wznowienie działalności na druku RG-OP w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia, kiedy spółka cywilna zaczyna ponownie działać. Pamiętaj, aby do wniosku dołączyć także informacje o wspólnikach (druk RG-SC).
 • W urzędzie skarbowym (formularz NIP-2).
 • W CEIDG — będąc wspólnikiem spółki cywilnej, musisz zaktualizować swój wpis, zaznaczając odpowiednie opcje dotyczące spółki cywilnej lub wypełniając odpowiednie pola w załączniku CEIDG S.C.

Wznowienie działalności regulowanej

Jeśli Twoja firma działa w obszarze, który jest regulowany przez specyficzne przepisy i wymaga od Ciebie posiadania odpowiednich zezwoleń, licencji lub koncesji, może się okazać, że zgłoszenie wznowienia działalności tylko w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie wystarczy. Dlaczego? Niektóre urzędy regulujące określone branże mogą nie otrzymywać automatycznie informacji o wznowieniu działalności z CEIDG. Dlatego jeśli zawieszając działalność, dokonywałeś odrębnego zgłoszenia w takim urzędzie, analogicznie musisz również zgłosić w nim wznowienie działalności.

W przypadku, gdy prowadzisz działalność regulowaną, wznawiając ją, sprawdź, czy wszystkie Twoje zezwolenia, licencje czy koncesje nadal są ważne, aby móc legalnie prowadzić firmę.

Księgowość po wznowieniu działalności — najważniejsze informacje

Wznowienie działalności gospodarczej oznacza powrót do prowadzenia księgowości. Od tego momentu masz obowiązek ewidencjonować przychody i koszty. Pamiętaj jednak, że nie musisz informować urzędu skarbowego o odwieszeniu działalności.

Co z księgami rachunkowymi?

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR) lub ewidencja przychodów (ryczałt):
  1. Nowa księga/ewidencja na nowy rok — jeśli wznowienie działalności ma miejsce na początku nowego roku kalendarzowego.
  2. Kontynuacja w tym samym roku — jeśli działalność jest wznowiona w tym samym roku kalendarzowym, w którym została zawieszona, kontynuuj wpisy w już istniejącej księdze lub ewidencji.
 • Pełna księgowość — nowe księgi rachunkowe otwierasz, jeśli:
  1. Wznowienie działalności następuje na początku nowego roku obrotowego.
  2. Księgi za rok, w którym działalność była zawieszona, zostały formalnie zamknięte.

Potrzebujesz wsparcia w księgowości? Chcesz mieć pewność, że wszystkie rozliczenia są wykonywane w terminie?

Rozliczanie podatków a wznowienie działalności gospodarczej

Gdy decydujesz się na ponowne uruchomienie swojej działalności gospodarczej, musisz również wrócić do regularnego rozliczania podatków. Odbywa się to na takich samych zasadach, jak wcześniej — przed okresem zawieszenia.

Rozliczenie podatku dochodowego przy skali podatkowej lub stawce liniowej

 • Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy to 20. dzień każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 • Rozliczenie przychodów lub kosztów z okresu zawieszenia — jeśli wznowiłeś działalność w trakcie roku, musisz uwzględnić przychody uzyskane oraz koszty poniesione w okresie zawieszenia już przy wyliczaniu pierwszej zaliczki (możesz je rozliczyć również w zeznaniu rocznym).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Rozliczenie przychodów z okresu zawieszenia — jeśli w okresie zawieszenia osiągnąłeś jakiekolwiek przychody, oblicz je i wpłać na rachunek urzędu skarbowego po wznowieniu działalności.
  1. Dla rozliczeń miesięcznych — wpłata za okres zawieszenia powinna nastąpić do 20. dnia miesiąca następującego po wznowieniu działalności.
  2. Dla rozliczeń kwartalnych — wpłata za okres zawieszenia powinna nastąpić do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym działalność została wznowiona.
 • Wznowienie działalności w grudniu — jeśli wznowisz działalność w ostatnim miesiącu roku, ryczałt za okres zawieszenia należy wpłacić do końca lutego następnego roku.

Obowiązki wobec organów celnych

Jeśli Twoja działalność wiąże się z obrotem wyrobami akcyzowymi, po wznowieniu działalności musisz liczyć się z kontrolą urzędową. Masz obowiązek pisemnie zgłosić wznowienie działalności do organów celnych przed jej faktycznym wznowieniem.

Odwieszenie działalności a ZUS — o jakich kwestiach należy pamiętać?

Po złożeniu wniosku o wznowienie działalności w CEIDG Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie otrzymuje o tym informację, dzięki czemu nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Następnie ZUS przygotuje za Ciebie zgłoszenie jako płatnika składek (ZUS ZFA) oraz zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUS ZUA dla ubezpieczeń społecznych lub ZUS ZZA dla samego ubezpieczenia zdrowotnego), bazując na twoich ostatnich danych przed zawieszeniem.

Jeśli w czasie zawieszenia działalności zaszły zmiany wpływające na twoje ubezpieczenia (np. skończyła się ulga na start, zacząłeś pracę na etacie, nabyłeś prawo do emerytury), musisz samodzielnie zgłosić te zmiany w ZUS, korzystając z formularzy ZUS ZUA lub ZUS ZZA, w ciągu 7 dni od wznowienia działalności.

Kogo masz obowiązek zgłosić do ZUS?

 • Jeśli planujesz ponowne zatrudnienie pracowników, musisz podpisać z nimi umowy i zgłosić ich do ZUS (formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA).
 • Jeśli w czasie przerwy w działalności Twojej firmy wyrejestrowałeś z ZUS osoby współpracujące lub członków Twojej rodziny, musisz ich wszystkich ponownie zgłosić, aby byli objęci ubezpieczeniem (formularz ZUS ZCNA)

Jak prawidłowo składać dokumenty do ZUS?

Dokumenty do ZUS możesz przekazywać na dwa sposoby:

 • Forma papierowa — to opcja dostępna dla przedsiębiorstw zatrudniających do 5 osób. Dokumenty można składać w placówce ZUS lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • Forma elektroniczna — przy zatrudnianiu większej liczby osób, powyżej 5, musisz elektronicznie przekazywać dokumenty, np. przez program „Płatnik”, czy aplikację „ePłatnik” (dostępne na PUE). Możesz korzystać z innych oprogramowań zewnętrznych, które spełniają wymogi ZUS i umożliwiają elektroniczne przesyłanie dokumentów.

KRUS po wznowieniu działalności gospodarczej

Jeśli kwalifikujesz się do ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, po wznowieniu działalności musisz zgłosić ten fakt w KRUS, aby ponownie podlegać ubezpieczeniu. Na złożenie oświadczenia o wyborze rolniczego ubezpieczenia masz 2 tygodnie.

Ponadto jesteś zobowiązany dołączyć odpowiednie zaświadczenie z urzędu skarbowego, dotyczące kwoty podatku za poprzedni rok. Jeśli wysłałeś je do KRUS do 31 maja podczas zawieszenia działalności, nie musisz tego robić ponownie w tym roku kalendarzowym. Pamiętaj, że przy każdorazowym wznowieniu działalności musisz na nowo spełnić wszystkie obowiązki wobec KRUS, jak przy zakładaniu nowej firmy (np. nie możesz być zatrudniony w służbach mundurowych, czy pobierać emerytury, renty ani innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych).

Zmiana formy opodatkowania po odwieszeniu działalności

Jeśli po odwieszeniu działalności gospodarczej chcesz zmienić formę opodatkowania, to obowiązują Cię przepisy ogólne. Oznacza to, że możesz dokonać zmiany najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po tym, w którym osiągnąłeś pierwszy dochód w aktualnym roku podatkowym. Jeśli pierwszy dochód osiągnąłeś w grudniu, masz czas do końca roku podatkowego. Natomiast jeśli chcesz zrezygnować z karty podatkowej, pamiętaj, możesz zrobić to do 20 stycznia danego roku podatkowego.

Przeczytaj także: Jak zmienić formę opodatkowania w 2024 roku?

Wznowienie działalności z datą wsteczną — czy jest dozwolone?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, nie musisz deklarować konkretnego terminu wznowienia w momencie zawieszania działalności. Co więcej, w dniu składania wniosku o wznowienie działalności masz prawo podać datę wcześniejszą niż dzień złożenia wniosku. Krótko mówiąc, wznowienie działalności z datą wsteczną jest dozwolone dla przedsiębiorców zapisanych w CEIDG.

Jednakże, jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do KRS, sytuacja jest inna. Zgodnie z prawem, zarówno zawieszenie, jak i wznowienie działalności gospodarczej muszą nastąpić nie wcześniej niż w dniu złożenia odpowiedniego wniosku. To oznacza, że w takim przypadku wznowienie działalności z datą wsteczną nie jest możliwe.

Ulga na start a odwieszenie działalności

Dzięki Uldze na start możesz przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności zaoszczędzić na składkach społecznych ZUS. Jednak co z Ulgą na start w przypadku odwieszenia działalności?

Według interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27.09.2022 możesz skorzystać z Ulgi na start po odwieszeniu działalności, pod warunkiem że od ostatniego zawieszenia działalności upłynęło co najmniej 60 miesięcy (jeżeli Twoja działalność była zawieszona i przerwa ta trwała dłużej niż 5 lat, możesz ponownie skorzystać z ulgi przy wznowieniu biznesu). Ponadto zawieszenie działalności nie przerywa 6-miesięcznego okresu korzystania z ulgi – oznacza to, że okres zawieszenia wlicza się do tego czasu. 

Wiesz już, jak wygląda odwieszenie działalności i co ta decyzja niesie za sobą. Pamiętaj, aby zadbać o wszystkie formalności, dzięki czemu szybko i bezproblemowo przejdziesz przez ten proces. Jeśli szukasz sprawdzonego biura rachunkowego, które zapewni Ci dopasowane rozwiązania księgowe, skontaktuj się z nami. Przydzielimy Ci księgowego, który doskonale zna specyfikę Twojej branży, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że wszystko w rozliczeniach się zgadza. 

Szukasz księgowości, masz dodatkowe pytania? Wyślij zapytanie mailowe lub umów rozmowę