Jakie są koszty prowadzenia działalności gospodarczej?

Z naszego artykułu wiesz już, jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą . Zanim jednak zdecydujesz się na własny biznes, warto mieć świadomość tego, na jakie koszty musisz się przygotować. Ich poziom będzie miał wpływ na sukces finansowy Twojego przedsięwzięcia. 

W tym artykule omówimy różne koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Spis treści

Koszty założenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest popularnym wyborem dla osób rozpoczynających własny biznes. Rejestracja CEIDG jest stosunkowo prosta i można ją przeprowadzić online. W tym przypadku koszt założenia firmy wynosi dokładnie 0 zł.

Więcej o tym, jak dokładnie wygląda proces rejestracji, przeczytasz tutaj .

Jeśli jednak nie masz czasu na zajmowanie się formalnościami i chcesz od razu przejść do rozwijania swojego biznesu, specjaliści LinkTAX zajmą się całą procedurą za Ciebie. Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy , a nasz doradca przedstawi Ci wszystkie szczegóły.

Koszty podatkowe w jednoosobowej działalności gospodarczej

Podatki są nieodłączną częścią prowadzenia firmy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej istnieją różne formy opodatkowania do wyboru:

Podatek PIT na zasadach ogólnych

Polega na opodatkowaniu dochodu w wysokości 12%. Dochód ten jest obliczany jako różnica między osiągniętymi przychodami a kosztami uzyskania przychodu. 

Ten sposób rozliczenia ma wiele korzyści, na przykład podczas składania zeznań rocznych można skorzystać z różnych ulg i odliczeń od podatku (np. ulga na dziecko, ulga dla rodzin 4+, odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ulga na robotyzację, ulga na ekspansję lub rozwój).

Jednak jeśli dochody przekroczą kwotę 120 000 zł, to podlegają one opodatkowaniu stawką podatku dochodowego wynoszącą 32%. 

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych konieczne jest także prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej (ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Podatek PIT liniowy

Podatek liniowy to system opodatkowania, w którym podstawą opodatkowania jest różnica między przychodami a poniesionymi kosztami , podobnie jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. 

Różnicą jest to, że w tym przypadku obowiązuje stała stawka podatku wynosząca 19% , Niezależnie od tego, jakie dochody przynosi jednoosobowa działalność gospodarcza, stawka podatku pozostaje zawsze taka sama. Co więcej, jeśli nie osiągnie się żadnych przychodów, nie trzeba płacić podatku .

W przypadku tej formy opodatkowania konieczne jest składanie oddzielnej deklaracji (PIT-36L) oraz traci się pewne ulgi podatkowe (ulgi na dziecko, ulgi rehabilitacyjne, ulgę internetową, czy darowizny przekazane na cele krwiodawstwa).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to sposób opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej, w którym płaci się podatek tylko od swojego przychodu . Co więcej, nie można go pomniejszyć o poniesione koszty uzyskania przychodu

Wybierając tę opcję, obowiązuje Cię określona stawka podatku, która zależy od rodzaju działalności i wynosi 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% lub 17%. 

W przypadku tego rodzaju rozliczenia nie jest wymagane prowadzenie szczegółowej ewidencji kosztów , lecz masz obowiązek:

   

   • zachować dokumenty potwierdzające swoje transakcje zakupowe,

   • prowadzić prostą ewidencję przychodów 

   • sporządzać wykaz środków trwałych, jeśli je posiadasz.

  Wybór odpowiedniej formy opodatkowania zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej. Więcej o dostępnych formach opodatkowania przeczytasz tutaj

  Ponadto warto skonsultować się ze specjalistami LinkTAX , aby dokładnie ocenić, która forma będzie najkorzystniejsza.

  Koszty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

  Wysokość składek ZUS zależy od minimalnego i średniego wynagrodzenia oraz formy opodatkowania i dochodów. Wprowadzono również wszelkie ulgi dla przedsiębiorców, takie jak ” ulga na start „. Pozwala ona na zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Później można skorzystać z preferencyjnych składek na ZUS przez kolejne 24 miesiące.

  Mały ZUS Plus to kolejna opcja, która pozwala na obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli roczny przychód nie przekracza 120 000 zł. Ostateczna wysokość składek ZUS zależy od indywidualnych okoliczności, takich jak wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok.

  Jeśli nie jesteś uprawniony do ulg, to musisz płacić składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy, która nie może być niższa niż 60% przewidywanego średniego wynagrodzenia miesięcznego. Minimalna kwota, od której oblicza się te składki w roku 2023, wynosi 4161 złotych brutto .

  Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe są wyrażone w procentach i mają następujące stawki:

   • na ubezpieczenie emerytalne: 19,52% podstawy wynagrodzenia,

   • na ubezpieczenie rentowe: 8,00% podstawy wynagrodzenia,

   • na ubezpieczenie chorobowe: 2,45% podstawy wynagrodzenia.

  Stawka składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od liczby pracowników i branży działalności firmy. Od 1 kwietnia 2021 roku wynosi od 0,67% do 3,33% podstawy wynagrodzenia.

  Co ważne, niektóre grupy działalności gospodarczej, takie jak produkcja mebli, działalność pocztowa i kurierska, produkcja napojów czy wyrobów tytoniowych, mają wyższe stawki składki wypadkowej.

  Dodatkowo istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wysokości 2,45% podstawy wynagrodzenia.

  Warto pamiętać, że masz możliwość deklarowania wyższej podstawy i płacenia większych składek, co może przyczynić się do otrzymania korzystniejszych świadczeń w przyszłości, szczególnie emerytalnych lub rentowych.

  Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zgłaszasz do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych przy minimalnej podstawie, to nie musisz płacić składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, jeśli spełniasz jedno z poniższych kryteriów:

   • masz prawo do preferencyjnych składek ZUS od obniżonej podstawy, która wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia brutto,

   • masz ukończone 60 lat (dla mężczyzn) lub 55 lat (dla kobiet).

  Ubezpieczenie zdrowotne

  Wysokość składki zdrowotnej zależy od twojego dochodu i sposobu opodatkowania.

  Jeśli rozliczasz się na ogólnych zasadach podatkowych (według skali podatkowej), to składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wynagrodzenia , która jest równa dochodowi z działalności gospodarczej. Natomiast jeśli rozliczasz się jako płatnik podatku liniowego (19%), to składka zdrowotna wynosi 4,9% podstawy .

  Jeśli twój dochód w danym miesiącu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku , to wtedy składka zdrowotna równa się 9% minimalnego wynagrodzenia . Minimalne wynagrodzenie od lipca 2023 roku wynosi 3600 zł brutto, co oznacza, że składka zdrowotna w takim przypadku sięga 314,10 zł.

  Jeśli rozliczasz się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych , to miesięczna składka zdrowotna wynosi 9% podstawy , która zależy od twoich przychodów: 

   • poniżej 60 tys. zł – 376,16 zł,

   • od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 626,93 zł,

   • powyżej 300 tys. zł – 1128,48 zł.

  Dodatkowo, od 2022 roku przedsiębiorcy mają obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotne j. Podstawą rocznego rozliczenia jest dochód z działalności gospodarczej za dany rok kalendarzowy, pomniejszony o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeśli nie zostały uwzględnione jako koszty uzyskania przychodów.

  Jeśli po roku rozliczeniowym okaże się, że zapłaciłeś za dużo składki zdrowotnej, możesz ubiegać się o zwrot nadpłaty . Natomiast jeśli wpłaciłeś zbyt mało, będziesz musiał uzupełnić różnicę.

  Warto również wiedzieć, że istnieją sytuacje, w których nie musisz płacić składki zdrowotnej za siebie, takie jak:

   • emeryci lub renciści, których świadczenia nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia, 

   • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które opłacają podatek w formie karty podatkowej, 

   • pracownicy, którzy pobierają zasiłek macierzyński.

  Koszty konta bankowego dla firmy

  Chociaż założenie konta firmowego nie zawsze jest obowiązkowe, może znacznie ułatwić zarządzanie finansami firmy. Wiele banków oferuje darmowe konto firmowe, a nowi klienci mogą skorzystać z promocji, które obejmują premie i zwroty części kosztów prowadzenia działalności.

  Pieczątka firmowa

  Mimo że obecnie nie jest konieczne posiadanie pieczątki przy prowadzeniu własnej firmy, to nadal wielu partnerów biznesowych zwraca na nią uwagę. Koszt jej wyrobienia jest stosunkowo niski i wynosi tylko kilkadziesiąt złotych.

  Koszty obsługi księgowej

  Wsparcie księgowej może być niezbędne, zwłaszcza dla początkujących przedsiębiorców. Koszty obsługi księgowej mogą wynosić około 150-200 zł miesięcznie. Przede wszystkim uwarunkowane są od indywidualnych potrzeb.

  Jeśli chcesz zadbać o sprawdzoną księgowość dla swojej firmy, wybierz biuro rachunkowe LinkTAX . Zadbamy o poprawne rozliczenia i będziemy wsparciem na każdym etapie prowadzenia działalności.

  Inwestycje na początku prowadzenia firmy

  Koszty inwestycyjne mogą być zróżnicowane w zależności od rodzaju działalności. Przykładowo, prowadzenie biznesu online może nie wymagać dużych inwestycji, podczas gdy otwarcie punktu usługowego może wiązać się z zakupem drogiego sprzętu i narzędzi. 

  Przygotowanie biznesplanu pomoże dokładnie oszacować koszty i rentowność pomysłu. Stworzyliśmy osobny artykuł, z którego dowiesz się jak opracować dobry biznesplan.

  Koszty operacyjne prowadzenia działalności

  Koszty operacyjne to wydatki, które wynikają bezpośrednio z codziennej działalności przedsiębiorstwa, związanej z produkcją towarów lub świadczeniem usług. Masz obowiązek dokładnie klasyfikować te koszty zgodnie z własną polityką księgową. 

  Przykłady takich kosztów obejmują:

   • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych,

   • zużycie materiałów i energii, 

   • koszty usług zewnętrznych, 

   • podatki, 

   • wynagrodzenia pracowników, 

   • składki na ubezpieczenia społeczne,

   • inne wydatki związane z prowadzeniem działalności.

  Wszelkie inne finansowe zobowiązania, które nie są bezpośrednio związane z Twoją główną działalnością, są sklasyfikowane jako pozostałe koszty operacyjne . Są to wydatki, które wynikają z różnych transakcji finansowych i nie są związane z produkcją towarów lub świadczeniem usług. 

  Na przykład to koszty związane z:

   • działalnością socjalną, 

   • sprzedażą aktywów niematerialnych, 

   • odpisami od należności i zobowiązań, 

   • wydatkami na utrzymanie nieruchomości, 

   • zmiany w wartości jednej waluty w porównaniu do innej.

  Te koszty również muszą być odpowiednio ujawnione i uwzględnione w księgowości zgodnie z przepisami rachunkowości.

  Czynsz za lokal

  Mimo że w teorii można zarejestrować firmę bez konieczności podawania adresu jej siedziby, to większość przedsiębiorców faktycznie posiada fizyczne miejsce, które wskazują jako główne miejsce prowadzenia swojej działalności . Wiele osób decyduje się na zarejestrowanie firmy w swoim własnym domu lub mieszkaniu, przeznaczając odpowiednie pomieszczenie lub nawet jego fragment do celów biznesowych.

  Jednakże, jeśli firma zajmuje się produkcją lub sprzedażą i zatrudnia pracowników, to zazwyczaj musi dysponować biurem, magazynem, halą produkcyjną lub wszystkimi tymi rodzajami przestrzeni. Utrzymywanie tych pomieszczeń pociąga za sobą znaczne koszty, które często sięgają kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie.

  Wszystkie wydatki związane z utrzymaniem siedziby firmy , takie jak wynajem, opłaty za prąd czy usługi internetowe, są uważane za koszty generowania przychodów.

  Koszty zatrudnienia pracowników

  Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to pełnisz rolę zarówno właściciela, jak i pracownika. Jednak nie wyklucza to możliwości zatrudniania pracowników.

  Jeśli zdecydujesz się na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat , będziesz zobowiązany do wypłacania pracownikowi co najmniej minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 3 600 złotych brutto w 2023 roku. Jednak warto zaznaczyć, że ten koszt nie jest równoznaczny z Twoimi pełnymi kosztami.

  Podstawą do obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne pracownika jest jego wynagrodzenie brutto wraz z dodatkami pieniężnymi. To od tej kwoty oblicza się procentową stawkę składki.

  Do tej podstawy nie wlicza się pewnych elementów, takich jak:

   • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, 

   • zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,

   • świadczenia rehabilitacyjne.

  Oto jakie składki musisz opłacać za pracownika:

   • Ubezpieczenia społeczne:
     • Emerytalne – 19,52% podstawy.

     • Rentowe – 8,00% podstawy.

     • Wypadkowe – Stopa procentowa jest zróżnicowana i zależy od liczby osób ubezpieczonych oraz branży, w której działa firma. Od 1 kwietnia 2021 roku stopa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru na ubezpieczenie wypadkowe. Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla firmy, zatrudniającej do 9 osób, wynosi 1,67%. W innych przypadkach wysokość składki jest ustalana na podstawie określenia grupy ryzyka. 

     • Chorobowe – 2,45% podstawy.
   • Ubezpieczenie zdrowotne – wynosi 9% podstawy wymiaru, które jest inne niż w przypadku ubezpieczeń społecznych.

   • Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS).

   • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

   • Fundusz Emerytur Pomostowych – jeśli zatrudniasz pracowników, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku, pracują w szczególnych warunkach lub wykonują prace o szczególnym charakterze.

  Jeśli wynagrodzenie pracownika nie jest ustalone jako kwota stała , ale np. prowizyjnie lub według stawki godzinowej, to podstawę stanowi deklarowana kwota, która nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie .

  Istnieje również limit, który ogranicza roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W roku 2023 ten limit wynosi 208 050 zł i dotyczy wyłącznie tych dwóch składek. Jednak ten limit nie dotyczy innych składek społecznych, takich jak ubezpieczenie wypadkowe czy chorobowe, ani składek na ubezpieczenie zdrowotne.

  Inną opcją jest zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie , wtedy musisz zapłacić mu co najmniej 23,50 złotych brutto za godzinę pracy. Wciąż jesteś zobowiązany do odprowadzania składek na ZUS, chociaż istnieją wyjątki, takie jak studenci poniżej 26 roku życia.

  Ostatnią formą zatrudnienia jest umowa o dzieło . W przypadku tej umowy nie ponosisz dodatkowych kosztów ani nie musisz odprowadzać składek na ZUS. Jednak umowa o dzieło ma swoje specyficzne zasady, więc przed jej zaproponowaniem pracownikowi, upewnij się, że wykonywane zadania spełniają kryteria umowy o dzieło.

  Warto dodać, że nie musisz opłacać składek na FP, FS i FGŚP, jeśli spełniasz określone warunki, takie jak:

   • zatrudnianie pracownika na umowę-zlecenie, 

   • pracownik zarabia mniej niż minimalne wynagrodzenie, 

   • pracownik jest emerytem lub rencistą o niskim świadczeniu, 

   • pracownik wraca po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, 

   • pracownik ukończył 50 lat i był bezrobotny przez dłuższy okres,

   • zatrudniasz młodzież skierowaną z urzędu pracy.

  Leasing i kredyt

  Stałe wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmują regularne płatności w formie rat za kredyty lub umowy leasingu. 

  Wielu przedsiębiorców decyduje się na tę formę finansowania, aby pozyskać środki trwałe, takie jak samochody osobowe lub ciężarowe, maszyny produkcyjne, sprzęt biurowy, bez konieczności natychmiastowego wydawania dużej ilości gotówki na inwestycje. 

  W przypadku leasingu istnieje nawet opcja finansowania bez opłaty wstępnej . Dzięki temu przedsiębiorstwo może efektywnie zarządzać swoimi środkami finansowymi i uniknąć zablokowania kapitału.

  Koszty samochodu

  Zdarza się, że posiadanie samochodu jest niezbędne do prowadzenia działalności. Jednak związane z tym koszty to nie tylko opłaty za ubezpieczenie, ale także regularne wydatki związane z eksploatacją pojazdów. 

  Obejmują one przeglądy techniczne, konieczność serwisowania, wymianę opon, płynów i wycieraczek, zakup paliwa, a także opłaty za korzystanie z autostrad czy myjni samochodowych.

  Pokrycie kosztów prowadzenia firmy

  Pierwszym celem każdej firmy jest osiągnięcie zysku, ale aby to osiągnąć, konieczne jest sfinansowanie kosztów operacyjnych. Często trzeba zainwestować własne oszczędności, ale istnieją również alternatywne źródła finansowania. Przyjrzyjmy się tym opcjom:

   • Dotacje i dofinansowania — wiele instytucji oferuje wsparcie finansowe dla nowych przedsiębiorców.

   • Kredyty dla firm — banki i instytucje finansowe udzielają kredytów firmom.

  Zanim rozpoczniesz działalność gospodarczą, warto zastanowić się nad tym, skąd pozyskasz potrzebny kapitał. Każda firma jest różna, więc ważne jest dokładne oszacowanie kosztów i znalezienie najlepszego źródła finansowania, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

  Jeśli potrzebujesz wsparcia w założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, skontaktuj się z nami. Specjaliści LinkTAX gotowi są wesprzeć Cię na każdym etapie prowadzenia firmy. 

  Szukasz księgowości, masz dodatkowe pytania? Wyślij zapytanie mailowe lub umów rozmowę