Jakie są koszty prowadzenia działalności gospodarczej?

Z naszego artykułu wiesz już, jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą . Zanim jednak zdecydujesz się na własny biznes, warto mieć świadomość tego, na jakie koszty musisz się przygotować. Ich poziom będzie miał wpływ na sukces finansowy Twojego przedsięwzięcia. 

W tym artykule omówimy różne koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Spis treści

Koszty założenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest popularnym wyborem dla osób rozpoczynających własny biznes. Rejestracja CEIDG jest stosunkowo prosta i można ją przeprowadzić online. W tym przypadku koszt założenia firmy wynosi dokładnie 0 zł.

Więcej o tym, jak dokładnie wygląda proces rejestracji, przeczytasz tutaj.

Jeśli szukasz wsparcia w założeniu firmy, nasi specjaliści gotowi są przeprowadzić Cię przez ten proces krok po kroku. Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy, a nasz doradca przedstawi Ci wszystkie szczegóły.

Koszty podatkowe w jednoosobowej działalności gospodarczej

Podatki są nieodłączną częścią prowadzenia firmy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej istnieją różne formy opodatkowania do wyboru:

Podatek PIT na zasadach ogólnych

Polega na opodatkowaniu dochodu w wysokości 12%. Dochód ten jest obliczany jako różnica między osiągniętymi przychodami a kosztami uzyskania przychodu. 

Ten sposób rozliczenia ma wiele korzyści, na przykład podczas składania zeznań rocznych można skorzystać z różnych ulg i odliczeń od podatku (np. ulga na dziecko, ulga dla rodzin 4+, odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ulga na robotyzację, ulga na ekspansję lub rozwój).

Jednak jeśli dochody przekroczą kwotę 120 000 zł, to podlegają one opodatkowaniu stawką podatku dochodowego wynoszącą 32%. 

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych konieczne jest także prowadzenie odpowiedniej ewidencji księgowej (ksiąg rachunkowych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Dowiedz się, jak dokładnie kształtują się progi podatkowe w przypadku progresywnej skali podatkowej. Przeczytaj nasz artykuł — Kwota wolna od podatku w 2024 roku.

Podatek PIT liniowy

Podatek liniowy to system opodatkowania, w którym podstawą opodatkowania jest różnica między przychodami a poniesionymi kosztami , podobnie jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. 

Różnicą jest to, że w tym przypadku obowiązuje stała stawka podatku wynosząca 19%, Niezależnie od tego, jakie dochody przynosi jednoosobowa działalność gospodarcza, stawka podatku pozostaje zawsze taka sama. Co więcej, jeśli nie osiągnie się żadnych przychodów, nie trzeba płacić podatku.

W przypadku tej formy opodatkowania konieczne jest składanie oddzielnej deklaracji (PIT-36L) oraz traci się pewne ulgi podatkowe (ulgi na dziecko, ulgi rehabilitacyjne, ulgę internetową, czy darowizny przekazane na cele krwiodawstwa).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to sposób opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej, w którym płaci się podatek tylko od swojego przychodu. Co więcej, nie można go pomniejszyć o poniesione koszty uzyskania przychodu

Wybierając tę opcję, obowiązuje Cię określona stawka podatku, która zależy od rodzaju działalności i wynosi 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% lub 17%. 

W przypadku tego rodzaju rozliczenia nie jest wymagane prowadzenie szczegółowej ewidencji kosztów, lecz masz obowiązek:

 • zachować dokumenty potwierdzające swoje transakcje zakupowe,
 • prowadzić prostą ewidencję przychodów,
 • sporządzać wykaz środków trwałych, jeśli je posiadasz.

Wybór odpowiedniej formy opodatkowania zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej. Więcej o dostępnych formach opodatkowania przeczytasz tutaj.

Szukasz biura rachunkowego, które doradzi Ci w wyborze formy opodatkowania i zadba o rzetelną księgowość?

Koszty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

Wysokość składek ZUS zależy od minimalnego i średniego wynagrodzenia oraz formy opodatkowania i dochodów. Wprowadzono również wszelkie ulgi dla przedsiębiorców, takie jak ,,ulga na start”. Pozwala ona na zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy przez pierwsze 6 miesięcy działalności. Później można skorzystać z preferencyjnych składek na ZUS przez kolejne 24 miesiące.

Mały ZUS Plus to kolejna opcja, która pozwala na obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli roczny przychód nie przekracza 120 000 zł. Ostateczna wysokość składek ZUS zależy od indywidualnych okoliczności, takich jak wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok.

Jeśli nie jesteś uprawniony do ulg, to musisz płacić składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy, która nie może być niższa niż 60% przewidywanego średniego wynagrodzenia miesięcznego. Minimalna kwota, od której oblicza się te składki w roku 2024, wynosi 4694,40 złotych brutto. Aby dowiedzieć się, ile wynoszą składki ZUS w 2024 roku, przeczytaj nasz artykuł — Wzrost składek ZUS w 2024 roku.

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe są wyrażone w procentach i mają następujące stawki:

 • na ubezpieczenie emerytalne: 19,52% podstawy wynagrodzenia,
 • na ubezpieczenie rentowe: 8,00% podstawy wynagrodzenia,
 • na ubezpieczenie chorobowe: 2,45% podstawy wynagrodzenia.

Stawka składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy od liczby pracowników i branży działalności firmy. Od 1 kwietnia 2021 roku wynosi od 0,67% do 3,33% podstawy wynagrodzenia.

Co ważne, niektóre grupy działalności gospodarczej, takie jak produkcja mebli, działalność pocztowa i kurierska, produkcja napojów czy wyrobów tytoniowych, mają wyższe stawki składki wypadkowej.

Dodatkowo istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w wysokości 2,45% podstawy wynagrodzenia.

Warto pamiętać, że masz możliwość deklarowania wyższej podstawy i płacenia większych składek, co może przyczynić się do otrzymania korzystniejszych świadczeń w przyszłości, szczególnie emerytalnych lub rentowych.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i zgłaszasz do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych przy minimalnej podstawie, to nie musisz płacić składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, jeśli spełniasz jedno z poniższych kryteriów:

 • masz prawo do preferencyjnych składek ZUS od obniżonej podstawy, która wynosi 30%
 • minimalnego wynagrodzenia brutto,
  masz ukończone 60 lat (dla mężczyzn) lub 55 lat (dla kobiet).

Ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składki zdrowotnej zależy od twojego dochodu i sposobu opodatkowania.Jeśli rozliczasz się na ogólnych zasadach podatkowych (według skali podatkowej), to składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wynagrodzenia , która jest równa dochodowi z działalności gospodarczej. Natomiast jeśli rozliczasz się jako płatnik podatku liniowego (19%), to składka zdrowotna wynosi 4,9% podstawy.

Jeśli twój dochód w danym miesiącu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, to wtedy składka zdrowotna równa się 9% minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie od stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł brutto, co oznacza, że składka zdrowotna przypadku sięga 381,78 zł, a od 1 lipca minimalna płaca wzrośnie do 4300 zł brutto, więc składka zdrowotna wynosić będzie 387 zł.

Jeśli rozliczasz się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to miesięczna składka zdrowotna wynosi 9% podstawy, która zależy od twoich przychodów: 

 • poniżej 60 tys. zł – 9% liczone od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia,
 • od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 9% liczone od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia,
 • powyżej 300 tys. zł – 9% liczone od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Dodatkowo, od 2022 roku przedsiębiorcy mają obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Podstawą rocznego rozliczenia jest dochód z działalności gospodarczej za dany rok kalendarzowy, pomniejszony o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeśli nie zostały uwzględnione jako koszty uzyskania przychodów.

Jeśli po roku rozliczeniowym okaże się, że zapłaciłeś za dużo składki zdrowotnej, możesz ubiegać się o zwrot nadpłaty. Natomiast jeśli wpłaciłeś zbyt mało, będziesz musiał uzupełnić różnicę.

Warto również wiedzieć, że istnieją sytuacje, w których nie musisz płacić składki zdrowotnej za siebie, takie jak:

 • emeryci lub renciści, których świadczenia nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia,
 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które opłacają podatek w formie karty podatkowej,
 • pracownicy, którzy pobierają zasiłek macierzyński.

Koszty konta bankowego dla firmy

Chociaż założenie konta firmowego nie zawsze jest obowiązkowe, może znacznie ułatwić zarządzanie finansami firmy. Wiele banków oferuje darmowe konto firmowe, a nowi klienci mogą skorzystać z promocji, które obejmują premie i zwroty części kosztów prowadzenia działalności.

Pieczątka firmowa

Mimo że obecnie nie jest konieczne posiadanie pieczątki przy prowadzeniu własnej firmy, to nadal wielu partnerów biznesowych zwraca na nią uwagę. Koszt jej wyrobienia jest stosunkowo niski i wynosi tylko kilkadziesiąt złotych.

Koszty obsługi księgowej