Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest popularnym wyborem dla osób, które pragną rozpocząć własny biznes i prowadzić go samodzielnie.

Na samym początku pojawia się kluczowe pytanie – „jak przystąpić do założenia firmy?”. Proces ten, chociaż może wydawać się skomplikowany i wymagający, jest jednak osiągalny dla każdego, kto jest zdecydowany i odpowiednio poinformowany.

W tym artykule przedstawimy kroki niezbędne do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce, aby zapewnić Ci pełną świadomość tego procesu.

Wiemy, że otwarcie własnej firmy może być pełne wyzwań i stresu związanego z formalnościami i administracją. Dlatego mamy dla Ciebie doskonałe rozwiązanie, które pozwoli Ci skupić się na rozwoju swojego biznesu, podczas gdy my zajmiemy się całym procesem zakładania działalności gospodarczej. Będziemy Cię prowadzić krok po kroku, eliminując wszelkie potencjalne niedopatrzenia, które mogłyby opóźnić rejestrację Twojego biznesu.

Nasza pomoc nie kończy się na rejestracji. Jesteśmy z Tobą na każdym etapie, zapewniając Twojej firmie rzetelną księgowość, abyś zawsze miał klarowny obraz finansów. Dzięki nam będziesz mieć pewność, że wszystkie rozliczenia są załatwione profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy, a nasz doradca przedstawi Ci wszystkie szczegóły. 

Spis treści

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) to forma prowadzenia działalności gospodarczej przez pojedynczą osobę, która jednocześnie jest właścicielem i jedynym przedstawicielem tej działalności. Jest to najprostsza i najpopularniejsza forma przedsiębiorczości, która występuje w wielu krajach.

Prowadzenie swojej działalności gospodarczej daje niezależność, ale także wymaga dopełnienia szeregu formalności i rzetelnego prowadzenia księgowości.

Dlatego, jeśli chcesz mieć pewność, że wszystkie kroki niezbędne do założenia firmy zostaną prawidłowo wykonane, a księgowość już od samego początku będzie poprawnie prowadzona, sięgnij po wsparcie specjalistów księgowych, którzy zadbają o każdy aspekt formalny i późniejsze rozliczenia.

Zalety i wady prowadzenia działalności

Jednoosobowa działalność gospodarcza ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Oto kilka z nich:

Zalety:

 • To najprostsza forma prowadzenia działalności.
 • Masz pełną kontrolę nad wszystkimi aspektami działalności. Sam podejmujesz decyzje dotyczące strategii, finansów i rozwoju firmy.
 • JDG zapewnia dużą elastyczność w zarządzaniu czasem i podejmowaniu decyzji. Możesz dostosować harmonogram pracy do swoich preferencji i potrzeb.
 • Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z mniejszymi kosztami administracyjnymi i operacyjnymi w porównaniu do większych struktur biznesowych. 
 • Nie wymaga tworzenia kapitału przedsiębiorstwa.
 • Koszt prowadzenia księgowości jest stosunkowo niski.

Wady:

 • Ponosisz pełną osobistą odpowiedzialność za zobowiązania finansowe i prawne firmy.  W przypadku wystąpienia problemów finansowych Twój osobisty majątek może być narażony na ryzyko. Dlatego, jeśli zdecydujesz się na założenie spółki z o.o. lub innej spółki, będziesz miał pewną ochronę — Twoja odpowiedzialność będzie ograniczona do kapitału zakładowego wniesionego do spółki.
 • Masz obowiązek uiszczania składki zdrowotnej do ZUS.
 • Musisz posiadać podstawową wiedzę na temat przepisów związanych z opodatkowaniem, dlatego warto zdecydować się na pomoc doświadczonych specjalistów księgowych LinkTAX, którzy pomogą Ci wybrać najlepszą formę opodatkowania.

Potrzebujesz pomocy w założeniu firmy? Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i pomoże Ci krok po kroku.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Pierwszym krokiem w założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej jest określenie rodzaju działalności, jaką zamierzasz prowadzić. Może to być usługowa, handlowa, produkcyjna czy inna forma działalności zgodna z polskim prawem.

Istotnym elementem jest również wybór nazwy firmy. Zanim zdecydujesz się wybrać nazwę firmy, sprawdź, czy nie jest ona zastrzeżona, na przykład wykorzystując portal Urzędu Patentowego RP.

Następnie należy zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • osobiście w urzędzie miasta lub gminy,
 • za pomocą przesyłki listem poleconym, potwierdzonym notarialnie,
 • drogą elektroniczną, za pomocą bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
 • poprzez elektroniczny System Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
 • z pomocą specjalistów z biura rachunkowego LinkTAX, którzy poprowadzą Cię krok po kroku.

W przypadku rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej przez Internet nie są wymagane żadne opłaty.

Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG służy jednocześnie jako zgłoszenie otrzymania numeru NIP i REGON, co eliminuje potrzebę osobistego odwiedzania urzędu skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego.

Razem z wnioskiem CEIDG-1 można złożyć oświadczenie dotyczące wybranej formy opodatkowania dochodów (PIT). Jako jednoosobowy przedsiębiorca masz możliwość wyboru skali podatkowej (1% i 32%), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub stawki liniowej (19%). Jeżeli nie wybierzesz żadnej z opcji, zostaniesz opodatkowany na ogólnych zasadach, czyli według skali podatkowej.

Jak zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą?

REGON i NIP — do czego służą?

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej musisz uzyskać NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) oraz REGON (Numer Identyfikacji Statystycznej).

Jeżeli posiadasz już przydzielony numer NIP, nie ma konieczności zmiany go. Jeżeli jednak na etapie składania formularza rejestracyjnego CEIDG-1 nie posiadasz jeszcze numeru NIP, zostanie on przydzielony Ci po zakończeniu rejestracji.

Numer NIP jest niezbędny w celach podatkowych, takich jak rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku, gdy jesteś płatnikiem VAT.

Z kolei Numer Regon jest niezbędny przy kontaktach z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Powinien być także używany przy rozliczeniach i zawieraniu umów. Numer Regon powinien być również umieszczony na niektórych firmowych pieczątkach, podobnie jak NIP, adres i pełna nazwa firmy.

Numer REGON

ZUS

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie działalności gospodarczej do ZUS  (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) oraz ubezpieczenie się jako przedsiębiorca. Masz na to 7 dni od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu zastosuj formularz ZUS ZUA (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) lub ZUS ZZA (tylko składka zdrowotna).

Masz obowiązek uiścić odpowiednie składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne do 20. dnia każdego miesiąca lub do 15. dnia następnego miesiąca — w przypadku płatników posiadających osobowość prawną, takich jak spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje.

Potrzebujesz pomocy w założeniu firmy? Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i pomoże Ci krok po kroku.

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Dochód generowany z prowadzenia działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu. Już na etapie wypełniania wniosku CEIDG-1 konieczne jest ustalenie formy opodatkowania. Masz do wyboru:

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) – dochód jest opodatkowany stawką podatku dochodowego wynoszącą 12%. Podatek jest naliczany od różnicy między osiągniętymi przychodami a kosztami uzyskania przychodu. To korzystna forma opodatkowania, która posiada wiele zalet, takich jak możliwość skorzystania z różnego rodzaju ulg podatkowych w zeznaniu rocznym. Jednak jeśli dochody przekraczają 120 000 zł, podlegają one opodatkowaniu stawką 32%. Więcej o progach podatkowych dowiesz się z tego artykułu — Kwota wolna od podatku w 2024 roku. W przypadku zasad ogólnych konieczne jest również prowadzenie ewidencji księgowej, takiej jak księgi rachunkowe lub podatkowa księga przychodów i rozchodów.
 • Podatek liniowy — podstawą opodatkowania stanowi różnica między przychodami a poniesionymi kosztami. Jednak stawka podatku wynosi stałe 19%. Główną zaletą tej formy opodatkowania jest fakt, że niezależnie od wysokości dochodów generowanych przez jednoosobową działalność gospodarczą, stawka podatku pozostaje taka sama. Dodatkowo, jeśli nie osiągniesz żadnego przychodu, nie jesteś zobowiązany do zapłaty podatku.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych — polega na opodatkowaniu jedynie przychodów, bez możliwości ich pomniejszenia o poniesione koszty uzyskania przychodu. Wybierając tę opcję, podatnik stosuje stawkę podatku, która zależy od rodzaju sprzedaży i może wynosić od 2% do 17%. Przy rozliczaniu się w ten sposób, konieczne jest prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów, w której nie uwzględnia się kosztów. Ponadto każda transakcja przedsiębiorcy musi być udokumentowana.

Wybór formy opodatkowania jest niezwykle ważnym krokiem. W zależności od preferencji i charakteru działalności należy dokładnie przeanalizować i dostosować formę opodatkowania do własnych potrzeb. Jest również możliwość zmiany formy opodatkowania. Szczegóły poznasz w naszym artykule — Jak zmienić formę opodatkowania w 2024 roku?

Księgowość i rachunkowość

Istotnym etapem jest prowadzenie właściwej dokumentacji księgowej. Jako jednoosobowy przedsiębiorca jesteś zobowiązany do prowadzenia rachunkowości zgodnie z polskimi przepisami prawnymi.

Możesz samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe lub skorzystać z usług biura rachunkowego LinkTAX, które pomoże Ci w prowadzeniu księgowości i sporządzaniu odpowiednich deklaracji podatkowych.

Kiedy nie musisz rejestrować działalności gospodarczej?

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej istnieją sytuacje, w których nie jesteś zobligowany do rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

 • Przychody z prowadzonej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 75% minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2024 roku ta kwota wynosi 3181,50 zł brutto, a od lipca 3225 zł brutto.
 • Nie prowadziłeś działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, możesz skorzystać z tzw. działalności gospodarczej nierejestrowej, która niesie za sobą pewne przywileje, takie jak:

 • Brak konieczności zgłaszania działalności gospodarczej w CEIDG, urzędzie skarbowym i GUS.
 • Zwolnienie z obowiązku płacenia składek do ZUS.
 • Nie jest konieczne regulowanie zaliczek na podatek.
 • Możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży zamiast rozbudowanej księgowości.

Należy jednak pamiętać, że istnieją także pewne obszary działalności, które są wyłączone z obowiązku rejestracji w CEIDG, np. działalność gospodarcza w zakresie agroturystyki, produkcji wina przez rolników oraz rolniczy handel detaliczny.

W przypadku planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej warto zapoznać się z przepisami i konsultować z odpowiednimi instytucjami, aby upewnić się, czy spełniasz wymagania do prowadzenia działalności gospodarczej nierejestrowej lub jeśli Twoja działalność podlega wyłączeniu z obowiązku rejestracji w CEIDG.

Potrzebujesz pomocy w założeniu firmy? Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i pomoże Ci krok po kroku.

Preferencje i zwolnienia z opłacania składek

Przy jednoosobowej działalności gospodarczej istnieją preferencje i zwolnienia dotyczące opłacania składek, które warto wziąć pod uwagę:

 • Preferencje dla pracujących na etat — jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę i osiągasz miesięczne wynagrodzenie równe lub wyższe od minimalnego wynagrodzenia (w 2024 roku od stycznia jest to 4242 zł brutto, a od lipca 4300 zł brutto), nie musisz płacić obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Nadal jednak masz obowiązek opłacać pełne ubezpieczenie zdrowotne.
 • Preferencje dla początkujących przedsiębiorców — przez pierwsze 6 miesięcy od rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej, płacisz tylko składkę zdrowotną – to tzw. ulga na start. Po tym okresie przez kolejne 24 miesiące możesz skorzystać ze składek preferencyjnych. Należy jednak pamiętać, że preferencje te nie przysługują tym przedsiębiorcom, którzy w bieżącym lub poprzednim roku świadczyli te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, lub prowadzili inną działalność gospodarczą w okresie 60 miesięcy przed rozpoczęciem obecnej jednoosobowej działalności, niezależnie od formy (jednoosobowa czy też spółka cywilna).
 • Mały ZUS” dla niskich przychodów — jeśli roczny przychód nie przekracza 120 000 zł, możesz skorzystać z tzw. Małego ZUS-u. Oznacza to niższe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Warto zapoznać się z tymi preferencjami i zwolnieniami, aby skorzystać z korzystnych rozwiązań i odpowiednio planować opłaty składek w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

Przestrzeganie przepisów dotyczących opłacania składek jest istotne dla utrzymania prawidłowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz uniknięcia potencjalnych konsekwencji prawnych.

Konto firmowe — czy jest konieczne?

Po założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej niezbędne jest wskazanie numeru rachunku bankowego, który będzie służył do przeprowadzania transakcji biznesowych oraz do opłacania podatków i składek.

Nie ma obowiązku zakładania firmowego konta bankowego — możesz zdecydować się wyłącznie na prywatne.

Jednakże, w przypadku płatników podatku VAT, konieczne jest posiadanie rachunku firmowego, co wynika z wymogu publikowania go na Białej liście podatników VAT, która jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów.

Czy wybór siedziby działalności jest obowiązkowy?

Przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej masz możliwość wykonywania czynności w jednym lub wielu miejscach, a każde z nich musisz uwzględnić we wniosku o wpis do CEIDG.

Możesz prowadzić działalność gospodarczą w różnych lokalizacjach, np. dom lub wynajęty lokal. Istnieje również opcja wyboru „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”, jeśli będzie ona realizowana w sposób mobilny.

Jeśli wskażesz określone miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, musisz posiadać tytuł prawny do tego lokalu.

Może to być na przykład prawo własności lub współwłasności nieruchomości, umowa dzierżawy lub umowa użyczenia. Istotne jest, aby posiadać dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z danego miejsca, co jest istotne dla celów rejestracyjnych i prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatrudnianie pracowników a JDG

Określenie „jednoosobowa działalność gospodarcza” nie oznacza wyłącznie samozatrudnienia. W rzeczywistości, w firmie jednoosobowej możesz zatrudniać więcej niż jednego pracownika.

Istnieje wiele możliwości zatrudnienia w takiej działalności, w tym standardowe umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne.

Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, aby współpracować z innymi przedsiębiorcami na podstawie umów typu B2B. Masz swobodę wyboru formy zatrudnienia i możesz elastycznie dostosować model pracy do swoich potrzeb i wymagań działalności gospodarczej.

Licencje i koncesje w przypadku JDG

Licencje i koncesje są regulacjami prawnymi, które uprawniają przedsiębiorców do wykonywania określonych zawodów, usług lub działalności.

W niektórych przypadkach, dla pewnych branż, posiadanie takich zezwoleń jest obowiązkowe, podczas gdy w innych może być opcjonalne, ale zalecane. Warto więc dokładnie zbadać, czy Twoja jednoosobowa działalność gospodarcza wymaga uzyskania licencji lub koncesji.

Licencje są zwykle związane z określonymi zawodami, które mają duże znaczenie dla społeczeństwa i wymagają określonego poziomu wiedzy, kwalifikacji lub doświadczenia.

Przykłady zawodów, które mogą wymagać licencji to prawnik, lekarz, architekt, doradca finansowy, broker nieruchomości, czy pilot. W przypadku takich profesji, aby legalnie prowadzić działalność, należy uzyskać odpowiednią licencję lub certyfikat.

Proces uzyskania licencji zazwyczaj wiąże się z przestrzeganiem określonych wymagań, takich jak zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, ukończenie określonego programu szkoleniowego lub posiadanie odpowiedniego doświadczenia.

Koncesje natomiast dotyczą działalności, które są regulowane przez państwo i wymagają szczególnego zezwolenia.

Obejmują takie branże, jak np. transport drogowy, przewóz osób, handel alkoholem czy hazard. Aby prowadzić taką działalność, konieczne jest uzyskanie koncesji od odpowiednich organów administracji publicznej.

Proces uzyskania koncesji może być bardziej złożony niż w przypadku licencji, ponieważ wymaga spełnienia dodatkowych warunków i przestrzegania określonych regulacji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę interesów społecznych.

Jeżeli zależy Ci na tym, aby prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą zgodnie z prawem, zbadaj, czy Twoja branża lub zawód podlega wymogom licencji, lub koncesji.

Możesz to sprawdzić w przepisach prawa lub poprzez skonsultowanie się z odpowiednimi organami regulacyjnymi. Jeśli Twoja działalność wymaga takiego zezwolenia, należy złożyć stosowny wniosek i spełnić wszystkie wymagania przed rozpoczęciem działalności.

Potrzebujesz pomocy w założeniu firmy? Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i pomoże Ci krok po kroku.

Pieczątka firmowa — czy musisz ją mieć?

Nie ma przepisów prawnych, które narzucałyby obowiązek posiadania pieczątki firmowej. Niemniej jednak, mimo braku prawnego obowiązku, warto rozważyć wyrobienie stempla firmowego, ponieważ znacznie ułatwia on codzienne funkcjonowanie właściciela firmy oraz pracowników.

Pieczęć firmowa może być przydatna w wielu sytuacjach. Ułatwia identyfikację dokumentów firmowych, umów i faktur. Wykorzystanie pieczątki pozwala również zwiększyć profesjonalizm i wiarygodność firmy w kontaktach z klientami i partnerami biznesowymi.

Znak firmowy na dokumencie może świadczyć o autentyczności i oficjalnym charakterze dokumentu, co może być istotne w przypadku spraw urzędowych lub prawnych.

Dodatkowo, posiadanie pieczątki firmowej ułatwia procesy administracyjne w firmie. Może być wykorzystywana do oznaczania dokumentów, jak również do podpisywania umów czy przyjmowania korespondencji.

Jest to pomocne narzędzie w organizacji dokumentacji i archiwizacji, umożliwiające szybkie i skuteczne oznaczanie różnych materiałów.

Kto może założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Wybór jednoosobowej działalności gospodarczej zależy od indywidualnych potrzeb i okoliczności. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie rozważyć swoje umiejętności, cele biznesowe, ryzyka i preferencje.

Na zarejestrowanie działalności gospodarczej najczęściej decydują się:

 • Osoby rozpoczynające własny biznes, którym zależy na prostych formalnościach.
 • Freelancerzy i osoby świadczące usługi, takie jak programiści, projektanci graficzni, copywriterzy czy konsultanci. Pozwala im to na legalne świadczenie usług, wystawianie faktur i prowadzenie działalności w sposób niezależny.
 • Osoby z branży artystycznej, takie jak malarze, pisarze, muzycy czy aktorzy, często korzystają z jednoosobowej działalności gospodarczej, aby zarządzać swoimi projektami artystycznymi, sprzedawać swoje dzieła lub świadczyć usługi artystyczne.
 • Konsultanci i doradcy, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w określonym obszarze, np. doradcy biznesowi, prawnicy czy specjaliści ds. marketingu.
 • Handlowcy internetowi, którzy w dobie e-commerce i sprzedaży internetowej mogą legalnie prowadzić sklepy internetowe, sprzedając produkty lub usługi online.

Warto również konsultować się z profesjonalistami, takimi jak prawnicy czy doradcy podatkowi, w celu uzyskania odpowiednich informacji i porad. Jeśli potrzebujesz wsparcia w podjęciu decyzji, czy założyć działalność gospodarczą, nasi specjaliści LinkTAX są gotowi doradzić Ci w tej kwestii.

Zalety i wady JDG

Wiesz już, jak wygląda zakładanie firmy krok po kroku. To dopiero początek Twojej drogi jako przedsiębiorca. Teraz warto dowiedzieć się, jak stworzyć skuteczny biznesplan oraz na jakie koszty musisz się przygotować, prowadząc działalność gospodarczą. Pamiętaj również, że finanse na rozwój działalności możesz pozyskać, dzięki różnym dotacjom lub zdobywając inwestora (więcej przeczytasz tutaj). Jednoosobowa działalność gospodarcza otwiera również przed Tobą możliwości zawarcia współpracy B2B.

Jeśli chcesz skorzystać z profesjonalnego wsparcia, przeprowadzimy Cię przez cały proces rejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy na naszej stronie, a nasz doradca wyjaśni Ci zasady współpracy.

Szukasz księgowości, masz dodatkowe pytania? Wyślij zapytanie mailowe lub umów rozmowę

Co to jest pełna księgowość?

Przekonaj się, jakie są różnice między uproszczoną a pełną księgowością, z jakimi obowiązkami przedsiębiorcy muszą się mierzyć, jeśli zdecydują się prowadzić w zaawansowany sposób księgi handlowe oraz jakie są zalety i wady tego rodzaju ewidencji finansowej.

Przeczytaj artykuł