Umowy B2B – co powinieneś o nich wiedzieć?

Coraz więcej osób decyduje się rozwijać zawodowo, prowadząc firmę i współpracując na zasadach B2B zamiast pracy na etacie.

W niniejszym artykule przyjrzymy się dokładnie, czym jest umowa B2B, jakie są jej charakterystyczne cechy, zalety, potencjalne wady oraz jakie elementy powinny być brane pod uwagę przy jej zawieraniu.

Spis treści

Umowa B2B – co to jest i na czym polega?

Umowa B2B (z ang. business to business), czyli kontrakt pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, jest jedną z kluczowych form współpracy w świecie biznesu. Przedmiotem umowy są zazwyczaj świadczone usługi lub handel towarami, a ten rodzaj umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego. Taka współpraca jest alternatywą to umowy o pracę, dająca większą swobodę i większe możliwości rozwoju.

Kto może zawrzeć umowę B2B?

Zawarcie umowy B2B możliwe jest pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi, w tym firmami, przedsiębiorcami indywidualnymi, czy spółkami prawa handlowego. Ważne jest, aby każda ze stron umowy prowadziła działalność gospodarczą i miała status prawny umożliwiający zawieranie umów. Zawarcie umowy B2B nie oznacza zatrudnienia w danej firmie, ale dostarczanie określonych usług na jej rzecz. Osoby wybierające formę samozatrudnienia to często profesjonaliści z różnych sektorów, gdzie elastyczność godzin pracy i mniejsza ilość sztywnych zasad stanowią kluczową korzyść.

Chcesz przejść z etatu na współpracę na zasadach B2B? Sprawdź, czy warto. Przeczytaj nasz artykuł — Etat czy własna działalność — co się opłaca bardziej?

Strona formalna kontraktu B2B

Umowa ta nie posiada jednolitego wzorca w kodeksie cywilnym, jednak powinna zawierać pewne podstawowe elementy, takie jak takie jak oznaczenie stron umowy, przedmiot umowy, data zawarcia, czas trwania umowy, warunki wykonywania obowiązków oraz kwestie związane z rozliczeniami finansowymi i ewentualnym zakazem konkurencji.

Kluczowe jest, aby umowa nie przypominała stosunku pracy, gdyż wtedy może być traktowana jak umowa o pracę, ze wszystkimi konsekwencjami składkowymi. Koszty dla pracodawcy ograniczają się głównie do przygotowania samej umowy.

Dobrze skonstruowana umowa B2B powinna również precyzyjnie określać warunki jej rozwiązania, zarówno natychmiastowego (z przyczyn leżących po stronie zobowiązanych) jak i z możliwością wypowiedzenia (bez winy stron, ale przy braku chęci kontynuacji współpracy). Okres wypowiedzenia może być różny, a jego obecność w umowie nie jest obowiązkowa. Zawarcie postanowień o rozwiązaniu umowy jest jednak zalecane, aby zabezpieczyć się przed niespodziewaną utratą współpracownika.

Kwestie dotyczące urlopów i premii w umowie B2B mogą być różnorodne. Choć standardowo osoby na kontrakcie B2B nie mają prawa do płatnego urlopu, istnieje możliwość ustalenia takich warunków. Podobnie jest z premiami i płatnymi dniami wolnymi – choć teoretycznie nie przysługują, mogą być wprowadzone w zależności od ustaleń między stronami.

Planujesz założyć własną działalność, aby przejść na umowę B2B? Specjaliści LinkTAX mogą pomóc Ci w tym procesie.

Jak poprawnie skonstruować umowę B2B?

Wzór umowy B2B powinien być dopasowany do specyfiki danej współpracy. Należy zadbać o precyzyjne określenie warunków współpracy, zakresu świadczonej usługi, terminów realizacji oraz szczegółowych warunków płatności. Negocjacje umowy są tu kluczowym elementem, umożliwiającym dostosowanie umowy do potrzeb obu stron.

Pamiętaj, że ani treść umowy, ani faktycznie wykonywane zadania nie mogą przypominać tradycyjnego stosunku pracy, gdyż może to skutkować zakwalifikowaniem współpracy jako umowy o pracę. Zamiast tego, kontrakt powinien zawierać szereg kluczowych zapisów, które są ważne z perspektywy obu przedsiębiorstw zawierających umowę.

Umowa B2B a umowa o pracę – o czym należy pamiętać?

Porównując umowę B2B do umowy o pracę, należy zwrócić uwagę na różnice w zakresie praw i obowiązków obu stron. Umowa B2B oferuje większą swobodę w kształtowaniu warunków współpracy, jednak nie zapewnia takiego poziomu ochrony pracowniczej, jaki oferuje umowa o pracę.

W ramach kontraktu B2B firma nie może wymagać od osoby samozatrudnionej wykonywania zadań w konkretnym miejscu i czasie. Umowa B2B jest traktowana jako partnerska i nie wpisuje się w typową relację pracodawca-pracownik. Różnica ta wynika z faktu, że umowa ‘’business to business’’ jest regulowana kodeksem cywilnym, a nie kodeksem pracy. To pociąga za sobą istotne konsekwencje, które należy wziąć pod uwagę przed jej zawarciem, takie jak brak typowych praw pracowniczych, np. płatnego urlopu czy naliczania stażu pracy. Osoba zawierająca umowę B2B musi samodzielnie zarządzać wszelkimi formalnościami, w tym księgowością, odprowadzaniem składek ubezpieczeniowych i innymi rozliczeniami. Choć przejście z umowy o pracę na umowę B2B jest możliwe, ważne jest, aby nowa forma współpracy nie miała cech charakterystycznych dla zatrudnienia.

Najważniejsze elementy umowy o współpracę B2B

Zanim zdecydujesz się przejść na umowę B2B, warto znać koszty związane z prowadzeniem firmy. Przeczytaj nasz artykuł — Jakie są koszty prowadzenia działalności gospodarczej?

Zalety i wady umowy B2B

Umowy ‘’business to business’’ są coraz popularniejszą formą współpracy, łączącą w sobie elementy umowy oraz wyzwania samozatrudnienia. Warto zrozumieć ich zalety i wady, aby podejmować świadome decyzje dotyczące zawierania umów.

Zalety umowy B2B

 • Elastyczność czasu pracy — sam decydujesz o swoim grafiku, co przekłada się na lepsze dopasowanie pracy do indywidualnych potrzeb.
 • Wyższe wynagrodzenie — brak dodatkowych kosztów po stronie pracodawcy często prowadzi do oferowania wyższych stawek dla wykonawców.
 • Możliwość odliczenia kosztów — wydatki poniesione w ramach działania firmy mogą być traktowane jako koszty generujące przychody, co umożliwia obniżenie podatku (z wyjątkiem ryczałtu). Jako aktywny podatnik VAT możesz otrzymać zwrot VAT-u za zakupy firmowe, co przekłada się na oszczędności.
 • Wieloaspektowa współpraca — kontrakt B2B umożliwia podjęcie współpracy z różnymi firmami, zwiększając potencjalne dochody.
 • Dostęp do ofert dla przedsiębiorców — prowadząc własną firmę, zyskujesz również dostęp do specjalnych ofert biznesowych. Jedną z możliwości jest leasing auta, które później możesz wykorzystać zarówno dla potrzeb biznesowych, jak i prywatnych, co pozwala na uzyskanie finansowych korzyści.

Wady kontraktu B2B

 • Brak praw pracowniczych — samozatrudniony nie korzysta z ochrony kodeksu pracy, co oznacza brak gwarantowanych urlopów czy dodatków.
 • Odpowiedzialność za księgowość i składki — obowiązki związane z prowadzeniem działalności, jak księgowość czy odprowadzanie składek ZUS, spoczywają na samozatrudnionym. Pamiętaj, że możesz skorzystać z preferencyjnych składek ZUS, które obowiązują przez 2 lata od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dzięki temu możesz korzystać z niższych stawek.
 • Ryzyko i brak stabilności — umowy B2B nie zapewniają stałego zatrudnienia, co może prowadzić do niepewności finansowej.
 • Brak benefitów pracowniczych — samozatrudnieni często nie mają dostępu do pakietów socjalnych oferowanych w ramach stosunku pracy.

Szukasz biura rachunkowego, które zadba o rzetelną księgowość i terminowe rozliczenia?

Jak wybrać?

Decyzja o przejściu na samozatrudnienie wymaga rozważenia zarówno korzyści finansowych, jak i potencjalnych wyzwań. Ważne jest zrozumienie zawartości umowy, czasu trwania umowy, oraz możliwości negocjacji umowy, aby maksymalizować korzyści i minimalizować ryzyka.

Kontrakty B2B są atrakcyjną opcją dla tych, którzy cenią sobie elastyczność i większą kontrolę nad swoją pracą, ale wymagają również gotowości do zarządzania własną działalnością i ponoszenia związanych z tym obowiązków.

Zanim zdecydujesz się na zawarcie umowy B2B, rozważ wszystkie aspekty – od składek ZUS po elastyczność czasu pracy. Każda forma zatrudnienia ma swoje zalety i wady – kluczem jest znalezienie tej, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom.

Zakaz konkurencji w umowie B2B

Zakaz konkurencji jest częstym elementem umów B2B, lecz nieobowiązkowym. Oznacza to, że wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania działalności konkurencyjnej wobec zleceniodawcy, zarówno w trakcie trwania umowy, jak i przez ustalony czas po jej zakończeniu*.

* Zakaz konkurencji po zakończeniu umowy jest skomplikowanym tematem, nie każdy zapisany w umowie jest obowiązujący w świetle prawa. Dlatego warto temat skonsultować z prawnikiem.

Kontrakt B2B a wynagrodzenie

Wynagrodzenie w ramach umowy B2B jest często negocjowane indywidualnie i zależne od specyfiki zlecenia. Może być ustalane jako stawka godzinowa, dzienna, ryczałt za projekt czy prowizja od wyników.

Pracując na umowie B2B, indywidualnie odpowiada się za uiszczanie składek i podatków. Wynagrodzenie w tej formie zatrudnienia otrzymuje się na podstawie wystawionej faktury. Z kwoty tej należy samodzielnie odliczyć obowiązkowe płatności, takie jak odprowadzenie pewnej części do ZUS i urzędu skarbowego. Kluczowe jest samodzielne obliczenie, ile pieniędzy pozostanie po wszystkich rozliczeniach, biorąc pod uwagę wybraną formę opodatkowania i dostępne ulgi dla przedsiębiorców. Mimo że proces ten może wydawać się skomplikowany, ułatwiają go dostępne online kalkulatory umowy B2B.

Zarobki na umowie B2B zwykle są wyższe niż przy umowie o pracę, czasami różnica ta wynosi nawet kilka tysięcy złotych. Warto jednak pamiętać, że w przypadku niewypłacenia wynagrodzenia przez zleceniodawcę, osoba zatrudniona na B2B może podjąć stosowne działania prawne. Ważne jest, aby umowa zawierała precyzyjne zapisy dotyczące sposobu i terminu płatności oraz wysokości wynagrodzenia. Rozpoczynając działalność gospodarczą, warto zainteresować się dostępnymi ulgami, takimi jak Ulga na start czy Mały ZUS, które mogą znacząco zwiększyć ostateczne wynagrodzenie netto.

Tego, na jakie koszty musisz się przygotować, zakładając własną działalność, dowiesz się z naszego artykułu — Jakie są koszty prowadzenia działalności gospodarczej?

Potrzebujesz wsparcia przy zakładaniu własnej firmy? Specjaliści LinkTAX przeprowadzą Cię krok po kroku przez ten proces.

Jak rozwiązać umowę B2B?

Rozwiązanie umowy B2B (business to business), czyli umowy zawartej między dwoma przedsiębiorcami, wymaga uwzględnienia różnych aspektów prawnych i praktycznych.

Sposoby rozwiązania umowy B2B

 • Jednostronne oświadczenie woli (odstąpienie lub wypowiedzenie umowy) — przedsiębiorcy mogą zakończyć umowę B2B na drodze jednostronnego oświadczenia woli, w przypadkach określonych w przepisach prawa lub w umowie.
  • W przypadku wypowiedzenia umowy bez ważnych powodów zleceniodawca ma obowiązek naprawienia szkody powstałej po stronie zleceniobiorcy.
  • W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów dowiedzionych przed sądem, zarówno natury obiektywnej (np. zmiany w prawie, istotne zmiany sytuacji gospodarczej), jak i subiektywnej (nienależyte wykonywanie umowy, utrata zaufania), nie jest wymagane naprawienie szkód po stronie zleceniodawcy.
 • Obustronne oświadczenie stron, np. w drodze porozumienia.

Częściowe wykonanie prac

W przypadku, gdy usługa jest podzielna i wykonawca zwleka tylko z częścią świadczenia, zleceniodawca może odstąpić od umowy częściowo, zwracając wykonawcy koszty poniesione na wykonanie części zlecenia oraz część wynagrodzenia.

Elementy rozwiązania umowy B2B

Przy rozwiązywaniu umowy B2B istotne jest, aby zawierała ona poniższe kluczowe elementy:

 • Nazwy firm uczestniczących w umowie.
 • Datę zawarcia umowy.
 • Dzień, z którym stosunek ulega rozwiązaniu.
 • Podpisy obu stron na dokumencie poświadczającym rozwiązanie umowy.

Rozwiązywanie umów B2B jest procesem, który wymaga przestrzegania określonych zasad i procedur prawnych. Zarówno odstąpienie, jak i wypowiedzenie umowy, niosą za sobą określone konsekwencje dla obu stron. Warto więc dokładnie rozważyć wszystkie aspekty przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu umowy biznesowej.

Podsumowując, kontrakt B2B oferuje zarówno wiele możliwości, jak i wyzwania dla obu stron umowy. Od elastyczności czasu pracy, przez możliwość negocjowania warunków, po specyficzne kwestie związane z opodatkowaniem i ubezpieczeniami – umowa business to business rzuca nowe światło na tradycyjne pojęcie współpracy biznesowej.

Ważne jest, aby każdy przedsiębiorca, rozważający tę formę współpracy, dokładnie analizował wszystkie aspekty i dostosowywał umowę do swoich specyficznych potrzeb i oczekiwań.

Szukasz księgowości, masz dodatkowe pytania? Wyślij zapytanie mailowe lub umów rozmowę

Co to jest pełna księgowość?

Przekonaj się, jakie są różnice między uproszczoną a pełną księgowością, z jakimi obowiązkami przedsiębiorcy muszą się mierzyć, jeśli zdecydują się prowadzić w zaawansowany sposób księgi handlowe oraz jakie są zalety i wady tego rodzaju ewidencji finansowej.

Przeczytaj artykuł